Zbrinjavanje ugroženog djeteta – modul 2

Zbrinjavanje ugroženog djeteta – modul 2

Zbrinjavanje ugroženog djeteta – modul 2

Kardiopulmonalni zastoj moguć je ishod mnogih bolesti i stanja koja ugrožavaju djetetov život. Zbog lošeg ishoda, oživljavanje djece (malen uspjeh, česta neurološka oštećenja kod preživjele djece) pravodobno prepoznavanje životne ugroženosti i aktivacija hitne medicinske službe temelj su u postupku zbrinjavanja djece.

Uzroci zastoja srca razlikuju se od onih kod odraslih osoba. Srce kod djece rjeđe zakazuje, već je češći problem postupno zatajivanje respiracijske i cirkulacijske funkcije. Stoga kod djece je potrebno posvetiti posebnu pažnju ranom prepoznavanju znakova zatajenja disanja i cirkulacije.

ABCDE procjena djece je najvažnija vještina jer omogućava brzo prepoznavanje i zbrinjavanje vitalno ugroženog djeteta. Kod odraslih osoba srčani zastoj nastupa naglo ali uz sasvim dobru prokrvljenosti i u relativno dobrom stanju metabolizma, jer rad iznenada prestaje uz aritmiju. Kod djece do srčanog zastoja dolazi uglavnom zbog hipoksije što konačno dovodi i do zastoja srca. Zato je kod djece izuzetno važno rano prepoznati poremećaje koji do zastoja dovode.

U našem Edukacijsko-simulacijskom centru osmislili smo nekoliko modularnih tečajeva za osnovno i napredno zbrinjavanje vitalno ugrožene djece. Kada govorimo djeca, mislimo na dojenče (dijete mlađe od jedne godine) i dijete (djeca starija od jedne godine).

U drugom modularnom tečaju uključili smo ove teme i radionice vještina:

 • Hitna stanja (Anafilaksija, Astma, Krup)
 • Hitna stanja (Glikemijska stanja, Trovanja i predoziranja, Konvulzije, Srčani ritmovi)
 • Napredne mjere održavanja života djece
 • Broselowa vrpca
 • Osnovni postupci održavanja života djece
 • Osnovno i napredno zbrinjavanje dišnog puta
 • Sigurna defibrilacija
 • Simulacije realnih scenarija

PROGRAM MODULARNOG TEČAJA:

 

07:50 – 08:00 Registracija polaznika

08:00 – 09:00 Hitna stanja (anafilaksija, astma, krup) (predavanje)

09:00 – 10:00 Hitna stanja (glikemijska stanja, trovanja i predoziranja, konvulzije, srčani ritmovi) (predavanje)

10:00 – 10:15 Pauza za kavu

10:15 – 10:45 Napredni postupci održavanja života djece (predavanje)

10:45 – 11:15 Broselowa vrpca (vježbe)

11:15 – 11:45 Osnovni postupci održavanja života djece (vježbe)

11:45 – 12:15 Osnovno i napredno zbrinjavanje dišnog puta (vježbe)

12:15 – 13:00 Pauza za ručak

13:00 – 13:30 Sigurna defibrilacija (vježbe)

13:30 – 15:30 Simulacije

15:30 – 16:00 Debrifing, analiza

 

 

Edukaciju provode nacionalni instruktori izvanbolničke hitne medicinske službe i stručnjaci iz područja hitne medicine.
Radi se u malim grupama od 6-8 polaznika individualnim pristupom.

Zbrinjavanje ugroženog djeteta – modul 1

Zbrinjavanje ugroženog djeteta – modul 1

Zbrinjavanje ugroženog djeteta – modul 1

Kardiopulmonalni zastoj moguć je ishod mnogih bolesti i stanja koja ugrožavaju djetetov život. Zbog lošeg ishoda, oživljavanje djece (malen uspjeh, česta neurološka oštećenja kod preživjele djece) pravodobno prepoznavanje životne ugroženosti i aktivacija hitne medicinske službe temelj su u postupku zbrinjavanja djece.

Uzroci zastoja srca razlikuju se od onih kod odraslih osoba. Srce kod djece rjeđe zakazuje, već je češći problem postupno zatajivanje respiracijske i cirkulacijske funkcije. Stoga kod djece je potrebno posvetiti posebnu pažnju ranom prepoznavanju znakova zatajenja disanja i cirkulacije.

ABCDE procjena djece je najvažnija vještina jer omogućava brzo prepoznavanje i zbrinjavanje vitalno ugroženog djeteta. Kod odraslih osoba srčani zastoj nastupa naglo ali uz sasvim dobru prokrvljenosti i u relativno dobrom stanju metabolizma, jer rad iznenada prestaje uz aritmiju. Kod djece do srčanog zastoja dolazi uglavnom zbog hipoksije što konačno dovodi i do zastoja srca. Zato je kod djece izuzetno važno rano prepoznati poremećaje koji do zastoja dovode.

U našem Edukacijsko-simulacijskom centru osmislili smo nekoliko modularnih tečajeva za osnovno i napredno zbrinjavanje vitalno ugrožene djece. Kada govorimo djeca, mislimo na dojenče (dijete mlađe od jedne godine) i dijete (djeca starija od jedne godine).

U prvom modularnom tečaju uključili smo ove teme i radionice vještina:

 • Procjena i prepoznavanje vitalno ugroženog djeteta
 • ABCDE pregled
 • Osnovni postupci održavanja života djece
 • Opstrukcija dišnog puta
 • Osnovno i napredno zbrinjavanje dišnog puta
 • Specifičnosti zbrinjavanja djece
 • Intraosalni pristup
 • Simulacije rada na terenu

PROGRAM MODULARNOG TEČAJA:

 

07:50 – 08:00 Registracija polaznika

08:00 – 08:45 ABCDE pristup i prepoznavanje vitalno ugroženog djeteta (predavanje)

08:45 – 09:15 Osnovni postupci održavanja života djece, opstrukcija dišnog puta

09:15 – 09:30 Pauza za kavu

09:30 – 10:30 Osnovni postupci održavanja života djece (dojenče i dijete), opstrukcija dišnog puta (vježbe)

10:30 – 11:30 Osnovno i napredno zbrinjavanje dišnog puta djece, specifičnosti kod djece

11:30 – 11:45 Pauza

11:45 – 12:30 Sigurna defibrilacija

12:30 – 13:30 Intraosalni pristup

13:30 – 14:00 Pauza za ručak

14:00 – 15:30 Simulacije zbrinjavanja vitalno ugroženog djeteta

15:30 – 16:00 Debrifing, analiza

 

 

Edukaciju provode nacionalni instruktori izvanbolničke hitne medicinske službe i stručnjaci iz područja hitne medicine.

Radi se u malim grupama od 6-8 polaznika individualnim pristupom.

Terapija kod hitnih stanja u izvanbolničkim uvjetima

Terapija kod hitnih stanja u izvanbolničkim uvjetima

Terapija kod hitnih stanja u izvanbolničkim uvjetima

Pristup i liječenje pacijenta kod naglo oboljelih ili ozlijeđenih osoba koje mogu ugroziti ili ugrožavaju njegov život, svakako je jedan od najtežih trenutaka u radu svakog liječnika posebice ako te odluke i postupke mora donositi sam što je čest slučaj u izvanbolničkom zbrinjavanju.

Liječnik u timu hitne medicinske službe obavlja pregled, dijagnostičke postupke, određuje i primjenjuje terapiju prema protokolu i koordinira radom ostalih članova tima. Po potrebi tim hitne medicinske službe s mjesta intervencije prevozi bolesnika u zdravstvenu ustanovu.

Uvjeti, organizacija i način rada izvanbolničke hitne medicinske službe u Republici Hrvatskoj utvrđeni su Pravilnikom. Susret s naglo oboljelom ili ozlijeđenom osobom često se dogodi izvan ambulante, u stanu ili na javnom mjestu što još više otežava rad liječnika jer je tada dodatno opterećen emotivno uznemirenom obitelji ili prijateljima oboljelog. Pored znanja, iskustva i potrebne opreme koji pomažu u brzoj orijentaciji o stanju bolesnika i odluci što treba napraviti, važno je imati i sve potrebne lijekove jer postupci i intervencije liječnika hitne medicinske pomoći često su od presudnog značenja u smislu spašavanja života i daljnjeg ishoda liječenja.

Ovaj modularni tečaj je osmišljen kako bi novo zaposlenim liječnicima olakšali donošenje ispravnih odluka u liječenju naglo oboljelih ili ozlijeđenih osoba u prvim danima rada dok se ne stekne određeno iskustvo.

PROGRAM MODULARNOG TEČAJA:

 

08:00 – 08:15 Registracija polaznika i uvod u tečaj

08:15 – 09:00 Terapija u hitnim stanjima (interaktivno predavanje)

09:00 – 09:15 Pauza za kavu

09:15 – 10:15 Terapija u hitnim stanjima (interaktivno predavanje)

10:15 – 11:15 Terapija u hitnim stanjima (interaktivno predavanje)

11:15 – 11:30 Pauza

11:30 – 12:30 Terapija u hitnim stanjima (interaktivno predavanje)

12:30 – 13:15 Pauza za ručak

13:15 – 15:30 Terapija u hitnim situacijama (simulacije)

15:30 – 15:45 Debrifing

15:45 – 16:00 Pismeni ispit

16:00 – 16:15 Rezultati, završetak modularnog tečaja

 

Edukaciju provode nacionalni instruktori izvanbolničke hitne medicinske službe i stručnjaci iz područja hitne medicinske službe.

Radi se u malim grupama od 6-8 polaznika individualnim pristupom.

Brza intubacija u slijedu (RSI)

Brza intubacija u slijedu (RSI)

Brza intubacija u slijedu (RSI)

Rapid Sequence Intubation (RSI) definira se kao brza, gotovo simultana primjena potentnog sedativa i primjena neuro-muskularne blokade kako bi olakšali intubaciju i smanjili rizik aspiracije te moguće ozljede bolesnika. Održavanje i osiguravanje dišnog puta je najviši prioritet u zbrinjavanju kritičnih i naglo oboljelih osoba. Kada je potrebno, iskusna osoba treba izvesti napredne postupke na dišnom putu brzo i učinkovito u cilju konačnog uspostavljanja dišnog puta, pritom moguće komplikacije svesti na najmanju moguću mjeru. Metoda zbrinjavanja dišnog puta mora biti izvedena brzo i uspješno, kompromitacija dišnog puta ne dopušta odgodu. Kompromitirani dišni put najčešći je uzrok smrti ili pogoršanja stanja oboljele osobe.

S tim razlogom je i izrađen ovaj program tečaja za liječnike i medicinske sestre/tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe gdje će zajedno i timski moći uvježbavati postupke RSI-a.
Tim hitne medicinske službe koje izvodi postupak mora poznavati i imati opremu koja je potrebna, vladati vještinama procjene bolesnika i intubacije, poznavati lijekove koji će se primjenjivati a to će se naučiti u ovom modularnom tečaju zbrinjavanja dišnog puta odraslih osoba. Polaznici moraju posjedovati znanja i vještine zbrinjavanja dišnog puta i primjene transportnog mehaničkog ventilatora. da bi mogli pristupiti tečaju.

Da bi ste uspješno završili tečaj morate ovladati znanjem i vještinama sljedećih tema koje su ključne za RSI:

 

 • Indikacije i kontraindikacije za provođenje RSI tehnike
 • Priprema pacijenta i opreme
 • Anatomija dišnog sustava i procjena dišnog puta
 • Procjena dišnog puta
 • Zbrinjavanje dišnog puta
 • Farmakologija u RSI-u
 • Postupak RSI-a
 • Dokumentacija/osiguranje kvalitete

PROGRAM MODULARNOG TEČAJA:

 

08:00 – 08:15 Registracija polaznika i uvod u tečaj

08:15 – 09:00 Indikacije, kontraindikacije, rizik (predavanje)

09:00 – 09:30 Priprema pacijenta i opreme (predavanje)

09:30 – 09:45 Pauza za kavu

09:45 – 10:15 Priprema i izbor lijekova (predavanje, interaktivna radionica)

10:15 – 10:45 Algoritam (interaktivna radionica)

10:45 – 11:45 Otežana intubacija (vježbe)

11:45 – 12:15 Lijekovi u postupku RSI (interaktivna radionica)

12:15 – 13:00 Pauza za ručak

13:00 – 15:30 Simulacije (interaktivna radionica)

15:30 – 15:45 Pismeni ispit 

15:45 – 16:15 Debrifing, analiza

16:15 – 16:30 Rezultati, završetak modularnog tečaja

 

Edukaciju provode nacionalni instruktori izvanbolničke hitne medicinske službe i stručnjaci iz područja intenzivne medicine i reanimatologije.

Radi se u malim grupama od 10 polaznika individualnim pristupom.

Skip to content