IHMS

Edukacijski programi za profesionalce

Svaki  radnik dužan je uspješno proći Edukacijske programe u izvanbolničkoj hitnoj medicini na temelju članka 14. stavka 2. Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (»Narodne novine«, broj 71/2016).

Nakon uspješno završenog Edukacijskog programa radnik dobiva licencu koja važi tri godine. Svake tri godine, a prije isteka, radnik je dužan obnoviti licencu Edukacijskim programom obnove znanja i vještina čime je omogućeno održavanje vještina i  kompetencija.

Edukacijski program 1
Edukacijski program 2
Edukacijski program 3
Edukacijski program 4
Edukacijski program 5
Edukacijski program 6

Edukacijski program 1: Edukacijske vježbe za doktore medicine IHMS

Edukacijski program 2: Edukacijske vježbe za medicinske sestre i tehničare IHMS

Edukacijski program 3: Edukacijske vježbe obnove znanja i vještina za doktore medicine IHMS

Edukacijski program 4: Edukacijske vježbe obnove znanja i vještina za medicinske sestre i tehničare IHMS

Edukacijski program 5: Edukacijske vježbe za vozače IHMS

Edukacijski program 6: Edukacijske vježbe obnove znanja i vještina za vozače IHMS

IHMS = Izvanbolnička hitna medicinska služba

MPDJ

Edukacijski programi za profesionalce

Edukacijski program 7
Edukacijski program 8

Edukacijski program 1: Edukacijske vježbe za dispečere MPDJ

Edukacijski program 2: Edukacijske vježbe obnove znanja i vještina za dispečere MPDJ

MPDJ = Medicinsko prijavno dojavna jedinica

Skip to content