Zbog epidemiološke situacije otkazani su svi edukacijski programi. Molimo za razumijevanje.

Zbrinjavanje ugroženog djeteta – modul 2

Kardiopulmonalni zastoj moguć je ishod mnogih bolesti i stanja koja ugrožavaju djetetov život. Zbog lošeg ishoda, oživljavanje djece (malen uspjeh, česta neurološka oštećenja kod preživjele djece) pravodobno prepoznavanje životne ugroženosti i aktivacija hitne...

Zbrinjavanje ugroženog djeteta – modul 1

Kardiopulmonalni zastoj moguć je ishod mnogih bolesti i stanja koja ugrožavaju djetetov život. Zbog lošeg ishoda, oživljavanje djece (malen uspjeh, česta neurološka oštećenja kod preživjele djece) pravodobno prepoznavanje životne ugroženosti i aktivacija hitne...

Terapija kod hitnih stanja u izvanbolničkim uvjetima

Pristup i liječenje pacijenta kod naglo oboljelih ili ozlijeđenih osoba koje mogu ugroziti ili ugrožavaju njegov život, svakako je jedan od najtežih trenutaka u radu svakog liječnika posebice ako te odluke i postupke mora donositi sam što je čest slučaj u...

Brza intubacija u slijedu (RSI)

Rapid Sequence Intubation (RSI) definira se kao brza, gotovo simultana primjena potentnog sedativa i primjena neuro-muskularne blokade kako bi olakšali intubaciju i smanjili rizik aspiracije te moguće ozljede bolesnika. Održavanje i osiguravanje dišnog puta je najviši...

Tečaj osnovnih postupaka održavanja života djece

Osnovno održavanje života djece nije umanjena inačica osnovnih postupaka kod odraslih osoba, već ima svoje specifičnosti iako je općeniti pristup isti. Provođenje kardiopulmonalne reanimacije potrebno je prilagoditi dobi djeteta. Pravilna primjena postupaka i tehnika...

Osnovni postupci održavanja života odraslih osoba uz primjenu AVD-a

Program javno dostupne rane defibrilacije provodi se u cilju zdravstvene izobrazbe i prosvjećivanja šireg stanovništva i upoznavanja o važnosti rane defibrilacije, ranog obavještavanja županijskih zavoda za hitnu medicinu te provođenja osnovnih mjera održavanja života...

Tečaj osnovnih postupaka održavanja života odraslih osoba

Osnovno održavanje života odraslih osoba odnosi se na održavanje prohodnosti dišnih putova i potporu disanja i cirkulacije bez primjene druge opreme osim zaštitnog pokrova.  Za život nam je potrebna opskrba pluća odgovorajućom količinom kisika koji krvotok prenosi u...

Edukacijski programi

Edukacijskim programima utvrđeni su sadržaj edukacije za dispečere MPDJ, za doktore medicine i medicinske sestre i tehničare, vozače  u timu IHMS, kompetencije (znanja i vještine) koje polaznik stječe uspješnim završetkom edukacijskog programa te način organizacije i provođenje edukacije.

MODULARNI TEČAJEVI

Osmislili smo niz jednodnevnih modularnih tečajeva usko specijaliziranih za određena područja hitne medicine. Tečajevi se sastoje od predavanja, interaktivnih radionica i simulacijskih vježbi. Modularne tečajeve održavaju vrhunski stručnjaci iz područja hitne medicine zajedno sa nacionalnim instruktorima.

INTERNA EDUKACIJA

Za sve radnike organizirana je osnovna i kontinuirana edukacija prema programima Edukacijsko simulacijskog centra. Vježbe se provode u timovima koji se sastoje od doktora medicine, medicinskog tehničara i vozača. Osim znanja i vještina koje obnavljaju tokom vježbi, stječu iskustvo realnih scenarija s terena.

Interaktivna predavanja
Radionice vještina
Simulacije
Debrifing
Share This
Skip to content