EDUKACIJSKO SIMULACIJSKI CENTAR

provodi edukaciju građanstva, liječnika, medicinskih sestara i tehničara, vozača koji rade u timovima za hitne medicinske intervencije, stažista svih profila, učenika te žurnih službi s kojima Zavod usko surađuje…

Brza intubacija u slijedu

Modularni tečaj naprednog zbrinjavanja dišnog puta

Osnovni postupci održavanja života odraslih osoba

Pomognite bližnjem u iznenadnom srčanom zastoju!

Programi edukacije & oprema

Edukacijskim programima utvrđeni su sadržaj edukacije za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice, za doktore medicine u timu izvanbolničke hitne medicinske službe, za medicinske sestre-medicinske tehničare u timu izvanbolničke hitne medicinske službe i za vozače u timu izvanbolničke hitne medicinske službe, kompetencije (znanja i vještine) koje polaznik stječe uspješnim završetkom edukacijskog programa te način organizacije i provođenje edukacije. Edukaciju provode nacionalni instruktori za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice sa važećim certifikatom Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu i nacionalni instruktori za radnike izvanbolničke hitne medicinske službe s važećim certifikatom Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.

Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije osmislio je niz jednodnevnih modularnih tečajeva usko specijaliziranih za određena područja hitne medicine. Tečajevi se sastoje od predavanja, interaktivnih radionica i simulacijskih vježbi. Modularne tečajeve održavaju vrhunski stručnjaci iz područja hitne medicine zajedno sa nacionalnim instruktorima Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije.

Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije osim edukacijskih programa propisanih standardom, za svoje djelatnike organizira osnovnu i kontinuiranu edukaciju prema programu Zavoda. Vježbe se provode u timovima koji se sastoje od doktora medicine, medicinskog tehničara i vozača. Osim znanja i vještina koje obnavljaju tokom vježbi, stječu i iskustvo realnih scenarija s terena.

Svi polaznici vježbaju na lutkama i uređajima propisane standardima edukacije.

 • MegaCode Kelly (SimPad)
 • Resusci Anne CPR
 • Airway management adult
 • Airway management child (intubacija)
 • BLS torzo
 • Ruka za venski put
 • BLS Child
 • Lutka za porod

Medicinski aparati

 • Defibrilator Lifepak 15
 • Defibrilator Zoll E serija
 • Ventiator Oxylog 2000 Plus
 • Aspirator Weinmann
 • BIG Trener (intraosalni pristup)
 • Ventilator Hamilton
 • Video laringoskop
 • Automatski vanjski defibrilator Zoll trener

NAŠA MISIJA & vizija

Edukacijsko simulacijski centar Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije radi na novim saznanjima i vještinama zbrinjavanja naglo oboljelih i ozlijeđenih osedicinske sestre i tehničareba kako na području Karlovačke županije tako i cijele regije. Svakodnevno radimo na poboljšanju učenja i prihvaćanja novih ideja iz područja hitne medicine. Primjenom tehnologije i novih pomagala, timovima hitne medicinske službe želimo približiti situacije iz stvarnog života te ih pripremiti za rad na terenu. Osim toga, razvijamo svijest laika u potrebi brze intervencije pomoći i aktiviranja sustava hitne medicinske službe kako bi povećali uspješnost preživljavanja kod osoba koji su doživjeli iznenadni srčani zastoj.

Ako želite saznati više informacija o našim edukacijskim programima i modularnim tečajevima kontaktirajte nas!

LOKACIJA

adresa: Dr. Vladka Mačeka 48
Karlovac, 47000 Hrvatska

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak 07:00 - 15:00
subota, nedjelja zatvoreno

Za vrijeme održavanja edukacijskog programa radno vrijeme može biti promijenjeno.

Telefon & Email

+385 99 38 04 784
nastavni-centar@zzhm-kz.hr

22.10..2019.

Primjena lijekova u hitnoj medicini – interno

25.11.2019.

Brza intubacija u slijedu

Info