Osnovni postupci održavanja života djece

Osnovno održavanje života djece nije umanjena inačica osnovnih postupaka kod odraslih osoba, već ima svoje specifičnosti iako je općeniti pristup isti. Provođenje kardiopulmonalne reanimacije potrebno je prilagoditi dobi djeteta. Pravilna primjena postupaka i tehnika može održavati životne funkcije disanja i cirkulacije do dolaska hitne medicinske službe i te mogućnosti primjene naprednih mjera održavanja života.

Kardiopulmonalni zastoj moguć je ishod mnogih bolesti i stanja koja ugrožavaju djetetov život. Zbog lošeg ishoda oživljavanje djece (malen uspjeh, česta neurološka oštećenja kod preživjele djece) pravodobno prepoznavanje životne ugroženosti i aktivacija hitne medicinske službetemelj su postupku zbrinjavanja djece.

Uzroci zastoja srca razlikuju se od onih kod odraslih osoba. Srce kod djece rjeđe zakazuje, već je češći problem postupno zatajivanje respiracijske i cirkulacijske funkcije. Stoga kod djece je potrebno posvetiti posebnu pažnju ranom prepoznavanju znakova zatajenja disanja i cirkulacije.

Da bi ste uspješno završili tečaj morate ovladati znanjem i vještinama sljedećih tema koje su ključne za osnovne postupke održavanja života:

Z

Procjena sigurnosti

Z

Procjena pacijenta

Z

Aktivacija sustava HMS

Z

Specifičnosti kod KPR kod djece

Z

KPR

Program modularnog tečaja

 

VRIJEME: NASLOV: NAČIN IZVEDBE:
08:00 – 08:10 Registracija polaznika
08:10 – 08:40 Osnovni postupci održavanja života djece predavanje
08:40 – 09:00 Demonstracija KPR, dojenče i dijete demo
09:15 – 10:15 Osnovni postupci održavanja života djece interaktivna radionica
10:15 – 10:30 Pauza za kavu
10:30 – 10:45 Opstrukcija dišnog puta, bočni položaj interaktivna radionica
10:45 – 11:45 Osnovni postupci održavanja života djece interaktivna radionica
11:45 – 12:00 Debrifing, analiza tečaja i podjela potvrdnica

Modularni tečaj

Osnovne i napredne mjere zbrinjavanja dišnog puta
modularni tečaj za profesionalce

cijena tečaja: 400,00 kn ( 53,09 €, tečaj 7,53450 kn)
vrijeme trajanja: 08:00 – 12:00
mjesto održavanja: Edukacijsko simulacijski centar
adresa: Dr. Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac

Podaci o plaćanju

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KARLOVAČKE ŽUPANIJE

OIB: 81321900129

Banka: Privredna banka Zagreb

IBAN: 85 2340009 1110493596

Uplate moraju biti evidentirane 7 dana prije održavanja edukacijskog programa.

KONTAKT

Miljenko Gvožđak, bacc.med.tech.
voditelj Edukacijsko simulacijskog centra

email: edukasim@zzhm-kz.hr
telefon: +385 99 38 04 784
adresa: Dr. Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac

Važne napomene

  • Program je sastavljen prema važećim smjernicama i preporukama Europskog vijeća za reanimaciju i smjernicama za rad Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.
  • Potvrdnicu za prisustvo na modularnom tečaju izdaje Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije.
  • Uplate moraju biti evidentirane prije dana održavanja edukacijskog programa..
  • Radi se u malim grupama (10-12 polaznika)
  • Prijaviti se možete preko online obrasca, a nakon što primite email potvrde izvršite uplatu.
  • Edukaciju provode nacionalni i međunarodni instruktori.
Skip to content