Naučiti spasiti život

Naučiti spasiti život

Iznenadni srčani zastoj godišnje odnese tisuće života u Hrvatskoj. Pravovremena reakcija i poznavanje osnovnih postupaka oživljavanja ključni su za povećanje mogućnosti preživljavanja. Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije pokreće edukativnu kampanju „Gdje si...

Osnovni postupci održavanja života uz primjenu AVD-a

Osnovni postupci održavanja života uz primjenu AVD-a

Edukacijsko simulacijski centar Karlovac u suradnji s Rotary klubom Karlovac organizirao je i održao edukaciju is Osnovnih postupaka održavanja života uz primjenu automatskog defibrilatora u sklopu projekta "Pokreni srce - spasi život" namijenjenu podizanju svijesti o...

Modularni tečaj “Intubacija u brzom slijedu”

Modularni tečaj “Intubacija u brzom slijedu”

Rapid Sequence Intubation (RSI) definira se kao brza, gotovo simultana primjena potentnog sedativa i primjena neuro-muskularne blokade kako bi olakšali intubaciju i smanjili rizik aspiracije te moguće ozljede bolesnika. Održavanje i osiguravanje dišnog puta je najviši...

Edukacija službenika pogranične i interventne policije

Edukacija službenika pogranične i interventne policije

Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije u suradnji sa Službom za granicu PU Karlovačke  organizirao je i započeo edukaciju službenika pogranične i interventne policije iz osnovnih postupaka održavanja života uz primjenu automatskog vanjskog defibrilatora i...

Edukacija djelatnika Poliklinike Bagatin

Edukacija djelatnika Poliklinike Bagatin

Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije organizirao je i održao edukciju djelatnika Poliklinike Bagatin iz "Osnovnih postupaka održavanja života odraslih osoba uz primjenu AVD-a". Program javno dostupne rane defibrilacije provodi se u cilju zdravstvene izobrazbe i...

BLS-AVD za pripadnike DVD Rakovica

BLS-AVD za pripadnike DVD Rakovica

Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije organizirao je edukaciju Osnovnih postupaka održavanja života uz primjenu automatskog vanjskog defibrilatora za pripadnike DVD Rakovica. Edukaciju je pohađalo 23 pripadnika DVD-a i  svi su uspješno položili pismeni i...

PRISTUP BOLESNIKU S DISPNEJOM U HITNOJ MEDICINI

PRISTUP BOLESNIKU S DISPNEJOM U HITNOJ MEDICINI

Program cjeloživotnog stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika (eUsavršavanje) Predavač: Ivan Brdar, dr.med., spec. hitne medicine, KBC Split Dispneja je subjektivan osjećaj nedostatka zraka. Čest je vodeći simptom u bolesnika koji traže pomoć u hitnoj medicinskoj...

Hitnoj medicinskoj službi od danas dostupno eUsavršavanje

Hitnoj medicinskoj službi od danas dostupno eUsavršavanje

S ciljem poboljšanja pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim zdravstvenim uslugama, Hrvatski zavod za hitnu medicinu 14. veljače 2022. godine predstavio je svoj projekt Cjeloživotnog stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika (skraćeno: eUsavršavanje)...

Skip to content