I hitna igračke ima!

I hitna igračke ima!

Zaključak današnje posjete drugog razreda Osnovne škole Dragojla Jarnević: I hitna igračke ima! Pod satom “Priroda i društvo” djeca drugog razreda upoznata su kroz zabavu o radu hitne medicinske službe u Zavodu za hitnu medicinu Karlovačke županije.

Interna edukacija za dispečere MPDJ

Interna edukacija za dispečere MPDJ

28. i 29. 03. 2017. godine u prostorijama edukacijskog centra Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije održana je interna edukacija za dispečere MPDJ.

Edukacija za liječnike, medicinske sestre i vozače ispostave Josipdol

Edukacija za liječnike, medicinske sestre i vozače ispostave Josipdol

Preko vikenda, od 11.06. – 12.06.2016. godine održana je i edukacija za liječnike, medicinske sestre i vozače ispostave Josipdol. Obnovljene su vještine pregleda bolesnika prema ABCDE sistemu, zbrinjavanje osnovnog i naprednog održavanja dišnog puta, sigurne defibrilacije, ventilacije pomoću transportnog ventilatora te na kraju sve vještine su povezane kroz realne scenarije.

BLS + AED tečaj za HGSS Karlovac

BLS + AED tečaj za HGSS Karlovac

Danas, 17.10.2015. u prostorijama Edukacijskog centra Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije održan je Tečaj Osnovnih postupaka održavanja života odraslih osoba uz upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora (AVD). Tečaju je prisustvovalo 18 pripadnika Hrvatske...

Trening za radnike IHMS

U Edukacijskom centru Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije od 01. do 03. lipnja 2015. održan je Trening radnika izvanbolničke hitne medicinske službe. Trening je okupio 9 liječnika i 11 medicinskih  sestara/tehničara iz Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije.

Interna kontinuirana edukacija za medicinske tehničare

Interna kontinuirana edukacija za medicinske tehničare

U edukacijskom centru Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije, u trajanju od dva dana (09 – 10. 04.2015.) provedena je interna edukacija osnovnih i naprednih postupaka održavanja života za medicinske tehničare, radnike Zavoda.

EDUKACIJSKO SIMULACIJSKI CENTAR

adresa: Dr. Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac
email: edukasim@zzhm-kz.hr
telefon: +385 99 38 04 784

Share This
Skip to content