Napredne mjere održavanja života odraslih osoba

Modularni teaj Napredne mjere odravanja ivota odraslih osoba” je interaktivni specijalizirani teaj Edukacijsko simulacijskog centra “EduKaSim” Zavoda za hitnu medicinu Karlovake upanije.

Program tečaja za liječnike i medicinske sestre/tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe osmišljen je na način timskog rada uvježbavanja postupaka naprednih mjera održavanja života.
Ovaj modularni tečaj pruža strukturirani pristup vitalno ugroženoj odrasloj osobi te njegovo zbrinjavanje do odlaska u bolnicu.

Da bi ste uspješno završili tečaj morate ovladati znanjem i vještinama sljedećih tema koje su ključne za ovaj modularni tečaj:

Z

ABCDE pristup pacijentu

Z

Algoritam naprednih mjera održavanja života

Z

Procjena dišnog puta

Z

Zbrinjavanje dišnog puta

Z

Defibrilator i sigurna defibrilacija

Z

KPR

Program modularnog tečaja

 

VRIJEME: NASLOV: NAČIN IZVEDBE:
1.dan
08:00 – 08:10 Registracija polaznika
08:10 – 08:40 ABCDE pristup pacijentu predavanje
08:40 – 10:20 Hitna stanja predavanje
10:20 – 10:40 Pauza za kavu
10:40 – 11:30 Osnovni postupci održavanja života odraslih osoba, opstrukcija dišnog puta, bočni položaj interaktivna radionica
11:30 – 12:45 Osnovni i napredni postupci zbrinjavanja dišnog puta interaktivna radionica
12:45 – 13-15 Pauza za ručak
13:15 – 14:30 Transportni mehanički ventilator interaktivna radionica
14:30 – 15:00 Debrifing, analiza dana
2. dan
08:00 – 09:30 Defibrilator, sigurna defibrilacija interaktivna radionica
09:30 – 10:00 Intraosalni pristup interaktivna radionica
10:00 – 10:20 Pauza za kavu
10:20 – 11:00 Algoritam naprednih mjera interaktivna radionica
11:oo – 12:30 Simulacije, scenariji interaktivna radionica
12:30 – 13:00 Pauza za ručak
13:00 – 14:30 Simulacije, scenariji interaktivna radionica
14:30 – 15:00 Debrifing, analiza tečaja, podjela potvrdnica

Modularni tečaj

Napredne mjere održavanja života odraslih osoba
modularni tečaj za profesionalce

cijena tečaja: 1500,00 kn ( 199,08 €, tečaj 7,53450 kn)
vrijeme trajanja: 08:00 – 15:00 (dva dana)
mjesto održavanja: Edukacijsko simulacijski centar
adresa: Dr. Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac

Podaci o plaćanju

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KARLOVAČKE ŽUPANIJE

OIB: 81321900129

Banka: Privredna banka Zagreb

IBAN: 85 2340009 1110493596

Uplate moraju biti evidentirane 7 dana prije održavanja edukacijskog programa.

KONTAKT

Miljenko Gvožđak, bacc.med.tech.
voditelj Edukacijsko simulacijskog centra

email: edukasim@zzhm-kz.hr
telefon: +385 99 38 04 784
adresa: Dr. Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac

Važne napomene

  • Modularni tečaj će biti prijavljen Hrvatskoj komori medicinskih sestara i Hrvatskoj liječničkoj komori te će biti bodovan prema njihovom pravilniku.
  • Program je sastavljen prema važećim smjernicama i preporukama Europskog vijeća za reanimaciju i smjernicama za rad Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.
  • Potvrdnicu za prisustvo na modularnom tečaju izdaje Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije.
  • Polaznici moraju imati prethodno znanje primjene transportnog ventilatora i zbrinjavanja dišnog puta.
  • Uplate moraju biti evidentirane prije dana održavanja edukacijskog programa..
  • Radi se u malim grupama (10-12 polaznika)
  • Prijaviti se možete preko online obrasca, a nakon što primite email potvrde izvršite uplatu. 
Skip to content