Brza intubacija u slijedu (RSI)

Rapid Sequence Intubation (RSI) definira se kao brza, gotovo simultana primjena potentnog sedativa i primjena neuro-muskularne blokade kako bi olakšali intubaciju i smanjili rizik aspiracije te moguće ozljede bolesnika. Održavanje i osiguravanje dišnog puta je najviši prioritet u zbrinjavanju kritičnih i naglo oboljelih osoba. Kada je potrebno, iskusna osoba treba izvesti napredne postupke na dišnom putu brzo i učinkovito u cilju konačnog uspostavljanja dišnog puta, pritom moguće komplikacije svesti na najmanju moguću mjeru. Metoda zbrinjavanja dišnog puta mora biti izvedena brzo i uspješno, kompromitacija dišnog puta ne dopušta odgodu. Kompromitirani dišni put najčešći je uzrok smrti ili pogoršanja stanja oboljele osobe.

S tim razlogom je i izrađen ovaj program tečaja za liječnike i medicinske sestre/tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe gdje će zajedno i timski moći uvježbavati postupke RSI-a.
Tim hitne medicinske službe koje izvodi postupak mora poznavati i imati opremu koja je potrebna, vladati vještinama procjene bolesnika i intubacije, poznavati lijekove koji će se primjenjivati a to će se naučiti u ovom modularnom tečaju zbrinjavanja dišnog puta odraslih osoba. Polaznici moraju posjedovati znanja i vještine zbrinjavanja dišnog puta i primjene transportnog mehaničkog ventilatora. da bi mogli pristupiti tečaju.

Da bi ste uspješno završili tečaj morate ovladati znanjem i vještinama sljedećih tema koje su ključne za RSI:

 

  • Indikacije i kontraindikacije za provođenje RSI tehnike
  • Priprema pacijenta i opreme
  • Anatomija dišnog sustava i procjena dišnog puta
  • Procjena dišnog puta
  • Zbrinjavanje dišnog puta
  • Farmakologija u RSI-u
  • Postupak RSI-a
  • Dokumentacija/osiguranje kvalitete

PROGRAM MODULARNOG TEČAJA:

 

08:00 – 08:15 Registracija polaznika i uvod u tečaj

08:15 – 09:00 Indikacije, kontraindikacije, rizik (predavanje)

09:00 – 09:30 Priprema pacijenta i opreme (predavanje)

09:30 – 09:45 Pauza za kavu

09:45 – 10:15 Priprema i izbor lijekova (predavanje, interaktivna radionica)

10:15 – 10:45 Algoritam (interaktivna radionica)

10:45 – 11:45 Otežana intubacija (vježbe)

11:45 – 12:15 Lijekovi u postupku RSI (interaktivna radionica)

12:15 – 13:00 Pauza za ručak

13:00 – 15:30 Simulacije (interaktivna radionica)

15:30 – 15:45 Pismeni ispit 

15:45 – 16:15 Debrifing, analiza

16:15 – 16:30 Rezultati, završetak modularnog tečaja

 

Edukaciju provode nacionalni instruktori izvanbolničke hitne medicinske službe i stručnjaci iz područja intenzivne medicine i reanimatologije.

Radi se u malim grupama od 10 polaznika individualnim pristupom.

Skip to content