Tečaj osnovnih postupaka održavanja života djece

Tečaj osnovnih postupaka održavanja života djece

Tečaj osnovnih postupaka održavanja života djece

Osnovno održavanje života djece nije umanjena inačica osnovnih postupaka kod odraslih osoba, već ima svoje specifičnosti iako je općeniti pristup isti. Provođenje kardiopulmonalne reanimacije potrebno je prilagoditi dobi djeteta. Pravilna primjena postupaka i tehnika može održavati životne funkcije disanja i cirkulacije do dolaska hitne medicinske službe i te mogućnosti primjene naprednih mjera održavanja života.

Kardiopulmonalni zastoj moguć je ishod mnogih bolesti i stanja koja ugrožavaju djetetov život. Zbog lošeg ishoda oživljavanje djece (malen uspjeh, česta neurološka oštećenja kod preživjele djece) pravodobno prepoznavanje životne ugroženosti i aktivacija hitne medicinske službetemelj su postupku zbrinjavanja djece.

Uzroci zastoja srca razlikuju se od onih kod odraslih osoba. Srce kod djece rjeđe zakazuje, već je češći problem postupno zatajivanje respiracijske i cirkulacijske funkcije. Stoga kod djece je potrebno posvetiti posebnu pažnju ranom prepoznavanju znakova zatajenja disanja i cirkulacije.

 

 

PROGRAM MODULARNOG TEČAJA:

 

08:00 – 08:15 Registracija polaznika i uvod u tečaj

08:15 – 09:00 Prepoznavanje vitalno ugroženog djetata (predavanje)

09:00 – 09:30 Osnovni postupci održavanja života djece (predavanje)

09:30 – 09:45 Pauza za kavu

09:45 – 10:00 Demonstracija i analiza (dojenče i veće dijete)

10:00 – 11:00 Osnovni postupci održavanja života dojenčeta, opstrukcija dišnog puta stranim tijelom (vježbe)

11:00 – 11:15 Pauza

11:15 – 12:15 Osnovni postupci održavanja života većeg djeteta, opstrukcija dišnog puta stranim tijelom (vježbe)

12:15 – 13:00 Osnovni postupci održavanja života većeg djeteta (simulacije)

13:00 – 13:30 Debrifing, analiza, završetak modularnog tečaja

 

Edukaciju provode nacionalni instruktori izvanbolničke hitne medicinske službe i osnovnih postupaka održavanja života uz primjenu automatskog vanjskog defibrilatora.
Radi se u malim grupama od 6 do 8 polaznika individualnim pristupom.

Osnovni postupci održavanja života odraslih osoba uz primjenu AVD-a

Osnovni postupci održavanja života odraslih osoba uz primjenu AVD-a

Osnovni postupci održavanja života odraslih osoba uz primjenu AVD-a

Program javno dostupne rane defibrilacije provodi se u cilju zdravstvene izobrazbe i prosvjećivanja šireg stanovništva i upoznavanja o važnosti rane defibrilacije, ranog obavještavanja županijskih zavoda za hitnu medicinu te provođenja osnovnih mjera održavanja života uz upotrebu AVD uređaja od osoba koje su za to osposobljene u slučaju da se srčani zastoj dogodi u okruženju gdje je postavljen AVD uređaj.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo i županijski zavodi za javno zdravstvo u obavljanju javnozdravstvene djelatnosti zdravstveno-odgojnim, edukativnim, promidžbenim i drugim aktivnostima sudjeluju u prosvjećivanju stanovništva radi podizanja razine osviještenosti o važnosti rane defibrilacije.

Osnovne mjere održavanja života uz upotrebu AVD uređaja provode se u okviru prve pomoći u slučajevima kada neka osoba doživi iznenadni zastoj rada srca i/ili disanja do dolaska radnika izvanbolničke hitne medicine.

 

PROGRAM MODULARNOG TEČAJA:

 

08:00 – 08:15 Registracija polaznika i uvod u tečaj

08:15 – 08:35 Osnovni postupci održavanja života odraslih osoba (predavanje)

08:35 – 09:00 Osnovni postupci održavanja života odraslih osoba uz primjenu AVD uređaja (predavanje)

09:00 – 09:15 Demonstracija i analiza

09:15 – 09:30 Pauza za kavu

09:30 – 11:00 Osnovni postupci održavanja života odraslih osoba (vježbe)

11:00 – 11;15 Pauza

11:15 – 13:30 Osnovni postupci održavanja života odraslih osoba uz primjenu AVD uređaja, opstrukcija dišnog puta stranim tijelom, bočni položaj

13:30 – 14:30 Pismena i praktična provjera znanja

14:30  Analiza, rezultati i završetak modularnog tečaja

 

Edukaciju provode nacionalni instruktori izvanbolničke hitne medicinske službe i osnovnih postupaka održavanja života uz primjenu automatskog vanjskog defibrilatora.
Radi se u malim grupama od 6 do 8 polaznika individualnim pristupom.

Tečaj osnovnih postupaka održavanja života odraslih osoba

Tečaj osnovnih postupaka održavanja života odraslih osoba

Tečaj osnovnih postupaka održavanja života odraslih osoba

Osnovno održavanje života odraslih osoba odnosi se na održavanje prohodnosti dišnih putova i potporu disanja i cirkulacije bez primjene druge opreme osim zaštitnog pokrova.  Za život nam je potrebna opskrba pluća odgovorajućom količinom kisika koji krvotok prenosi u sve tjelesne stanice. Ako čovjek ostane bez kisika, mozak neće raditi pa će se unesrećena osoba onesvijestiti. Nakon prestanka disanja uslijediti će i prestanak rada srca a kao posljedica nastaje smrt.

U ovom modularnom tečaju osnovnih postupaka održavanja života, polaznik uči pristupiti onesviještenoj osobi, procjeniti sigurnost, svijest i vitalne znakove osobe kojoj se pruža prva pomoć. Izuzetno je važno pomoći osobi i aktivirati što prije sustav hitne medicinske službe kako bi se moglo pristupiti naprednim mjerama održavanja života te povećati šanse za preživljavanje.

 

PROGRAM MODULARNOG TEČAJA:

 

08:00 – 08:15 Registracija polaznika i uvod u tečaj

08:15 – 09:00 Osnovni postupci održavanja života odraslih osoba (predavanje)

09:00 – 09:15 Demonstracija i analiza

09:15 – 09:30 Pauza

09:30 – 10:30 Osnovni postupci održavanja života odraslih osoba (vježbe)

10:30 – 11:00 Opstrukcija dišnog puta i bočni položaj

11:00 – 11:15 Pauza

11:15 – 12:00 Osnovni postupci održavanja života odraslih osoba (simulacije)

12:00 – 12:15 Analiza, rezultati i završetak modularnog tečaja

 

Edukaciju provode nacionalni instruktori izvanbolničke hitne medicinske službe i osnovnih postupaka održavanja života uz primjenu automatskog vanjskog defibrilatora.
Radi se u malim grupama od 6 do 8 polaznika individualnim pristupom.

Skip to content