Tečaj osnovnih postupaka održavanja života djece

Osnovno održavanje života djece nije umanjena inačica osnovnih postupaka kod odraslih osoba, već ima svoje specifičnosti iako je općeniti pristup isti. Provođenje kardiopulmonalne reanimacije potrebno je prilagoditi dobi djeteta. Pravilna primjena postupaka i tehnika može održavati životne funkcije disanja i cirkulacije do dolaska hitne medicinske službe i te mogućnosti primjene naprednih mjera održavanja života.

Kardiopulmonalni zastoj moguć je ishod mnogih bolesti i stanja koja ugrožavaju djetetov život. Zbog lošeg ishoda oživljavanje djece (malen uspjeh, česta neurološka oštećenja kod preživjele djece) pravodobno prepoznavanje životne ugroženosti i aktivacija hitne medicinske službetemelj su postupku zbrinjavanja djece.

Uzroci zastoja srca razlikuju se od onih kod odraslih osoba. Srce kod djece rjeđe zakazuje, već je češći problem postupno zatajivanje respiracijske i cirkulacijske funkcije. Stoga kod djece je potrebno posvetiti posebnu pažnju ranom prepoznavanju znakova zatajenja disanja i cirkulacije.

 

 

PROGRAM MODULARNOG TEČAJA:

 

08:00 – 08:15 Registracija polaznika i uvod u tečaj

08:15 – 09:00 Prepoznavanje vitalno ugroženog djetata (predavanje)

09:00 – 09:30 Osnovni postupci održavanja života djece (predavanje)

09:30 – 09:45 Pauza za kavu

09:45 – 10:00 Demonstracija i analiza (dojenče i veće dijete)

10:00 – 11:00 Osnovni postupci održavanja života dojenčeta, opstrukcija dišnog puta stranim tijelom (vježbe)

11:00 – 11:15 Pauza

11:15 – 12:15 Osnovni postupci održavanja života većeg djeteta, opstrukcija dišnog puta stranim tijelom (vježbe)

12:15 – 13:00 Osnovni postupci održavanja života većeg djeteta (simulacije)

13:00 – 13:30 Debrifing, analiza, završetak modularnog tečaja

 

Edukaciju provode nacionalni instruktori izvanbolničke hitne medicinske službe i osnovnih postupaka održavanja života uz primjenu automatskog vanjskog defibrilatora.
Radi se u malim grupama od 6 do 8 polaznika individualnim pristupom.
Skip to content