Osnovni postupci održavanja života odraslih osoba uz primjenu AVD-a

Program javno dostupne rane defibrilacije provodi se u cilju zdravstvene izobrazbe i prosvjećivanja šireg stanovništva i upoznavanja o važnosti rane defibrilacije, ranog obavještavanja županijskih zavoda za hitnu medicinu te provođenja osnovnih mjera održavanja života uz upotrebu AVD uređaja od osoba koje su za to osposobljene u slučaju da se srčani zastoj dogodi u okruženju gdje je postavljen AVD uređaj.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo i županijski zavodi za javno zdravstvo u obavljanju javnozdravstvene djelatnosti zdravstveno-odgojnim, edukativnim, promidžbenim i drugim aktivnostima sudjeluju u prosvjećivanju stanovništva radi podizanja razine osviještenosti o važnosti rane defibrilacije.

Osnovne mjere održavanja života uz upotrebu AVD uređaja provode se u okviru prve pomoći u slučajevima kada neka osoba doživi iznenadni zastoj rada srca i/ili disanja do dolaska radnika izvanbolničke hitne medicine.

 

PROGRAM MODULARNOG TEČAJA:

 

08:00 – 08:15 Registracija polaznika i uvod u tečaj

08:15 – 08:35 Osnovni postupci održavanja života odraslih osoba (predavanje)

08:35 – 09:00 Osnovni postupci održavanja života odraslih osoba uz primjenu AVD uređaja (predavanje)

09:00 – 09:15 Demonstracija i analiza

09:15 – 09:30 Pauza za kavu

09:30 – 11:00 Osnovni postupci održavanja života odraslih osoba (vježbe)

11:00 – 11;15 Pauza

11:15 – 13:30 Osnovni postupci održavanja života odraslih osoba uz primjenu AVD uređaja, opstrukcija dišnog puta stranim tijelom, bočni položaj

13:30 – 14:30 Pismena i praktična provjera znanja

14:30  Analiza, rezultati i završetak modularnog tečaja

 

Edukaciju provode nacionalni instruktori izvanbolničke hitne medicinske službe i osnovnih postupaka održavanja života uz primjenu automatskog vanjskog defibrilatora.
Radi se u malim grupama od 6 do 8 polaznika individualnim pristupom.
Skip to content