Edukacija službenika pogranične i interventne policije

Edukacija službenika pogranične i interventne policije

Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije u suradnji sa Službom za granicu PU Karlovačke  organizirao je i započeo edukaciju službenika pogranične i interventne policije iz osnovnih postupaka održavanja života uz primjenu automatskog vanjskog defibrilatora i pružanja neodložive prve pomoći. Polaznici ove edukacije su pokazali izuzetnu motiviranost prilikom vježbi. Tečaj “Osnovni postupci održavanja života uz primjenu AVD-a ” odrađen je prema programu i Pravilniku o javoj dostupnoj ranoj defibrilaciji. Projekt javno dostupne rane defibrilacije nastao je prije nekoliko godina u suradnji Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, Ministarstva zdravlja i Zavoda za javno zdravstvo.
Modularni tečaj “Napredne mjere održavanja života odraslih osoba”

Modularni tečaj “Napredne mjere održavanja života odraslih osoba”

Medicinska škola Varaždin imenovana je Regionalnim centrom kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u podsektoru zdravstva. Projektom će se u Regionalnom centru uspostaviti nova organizacijska struktura, intenzivirati suradnja s relevantnim dionicima, osnažiti znanja, vještine i kompetencije odgojno obrazovnih radnika za razvoj i unaprjeđenje te provedbu programa redovitoga strukovnog obrazovanja i programa obrazovanja odraslih.

Edukacijsko simulacijski centar je u sklopu projekta za djelatnike Medicinske škole Varaždin organizirao i održao edukaciju iz naprednih mjera održavanja života odraslih tijekom dva dana.

Ovim modularnim tečajem stječu se znanja i vještine:

  • ABCDE pregled
  • Hitna stanja i specifične metode liječenja
  • Osnovni i napredni postupci zbrinjavanja dišnog puta
  • Defibrilator i sigurna defibrilacija
  • Transportni ventilator, modaliteti i primjena
  • ALS algoritam
  • Lijekovi u reanimaciji i hitnim stanjima

 

 

Edukacija djelatnika Poliklinike Bagatin

Edukacija djelatnika Poliklinike Bagatin

Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije organizirao je i održao edukciju djelatnika Poliklinike Bagatin iz “Osnovnih postupaka održavanja života odraslih osoba uz primjenu AVD-a”.

Program javno dostupne rane defibrilacije provodi se u cilju zdravstvene izobrazbe i prosvjećivanja šireg stanovništva i upoznavanja važnosti rane defibrilacije, ranog obavještavanja županijskih zavoda za hitnu medicinu te provođenja mjera osnovih mjera održavanja života uz upotrebu AVD-a.

BLS-AVD za pripadnike DVD Rakovica

BLS-AVD za pripadnike DVD Rakovica

Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije organizirao je edukaciju Osnovnih postupaka održavanja života uz primjenu automatskog vanjskog defibrilatora za pripadnike DVD Rakovica. Edukaciju je pohađalo 23 pripadnika DVD-a i  svi su uspješno položili pismeni i praktični ispit prema Pravilniku o javno dostupnoj ranoj defibrilaciji.  Edukacija se održavala u tri termina 15. i 16. 03. 2022. godine. u vatrogasnom domu Rakovica.

 

PRISTUP BOLESNIKU S DISPNEJOM U HITNOJ MEDICINI

PRISTUP BOLESNIKU S DISPNEJOM U HITNOJ MEDICINI

Program cjeloživotnog stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika (eUsavršavanje)

Predavač: Ivan Brdar, dr.med., spec. hitne medicine, KBC Split

Dispneja je subjektivan osjećaj nedostatka zraka. Čest je vodeći simptom u bolesnika koji traže pomoć u hitnoj medicinskoj službi. U dvije trećine ovih bolesnika dispneja je uzrokovana plućnim ili srčanim stanjem. Početnu procjenu radimo da bi ustanovili da li se radi o životno ugrožavajućem poremećaju i provodimo je slijedeći ABC algoritam uz odgovarajuće žurno zbrinjavanje (adekvatna oksigenoterapija, otvaranje i.v. puta).

Od bolesnika saznajemo anamnestičke podatke, pojedinosti o težini dispneje, vremenu i načinu njenog nastanka te pridruženim simptomima. Istovremeno provodimo fizikalni pregled, osobito procjenjujući frekvenciju i obrazac disanja. Isprekidan govor, položaj tronošca, korištenje pomoćne muskulature, cijanotična, blijeda koža orošena znojem, znaci su teškog respiratornog distresa.  Široku diferencijalnu dijagnozu mogućih uzroka akutnog osjećaja nedostatka zraka sužavamo i usmjeravamo ovisno o elementima iz anamneze i fizikalnog statusa. Dijagnostička obrada uključuje određivanje plinova u krvi, laboratorijske nalaze, EKG, ultrazvuk te RTG srca i pluća. Povišene vrijednosti CRP-a mogu biti uzrokovane pneumonijom ali i plućnom embolijom, akutnim koronarnim sindromom i peri-miokarditisom. EKG nam može pokazati znakove poremećaja srčanog ritma, ishemije miokarda, perikarditisa ili moguće plućne embolije.

Korištenje ultrazvuka (orijentacijska ehokardiografija, UZV pluća i donje šuplje vene) podiže točnost početne postavljene dijagnoze za više od 20%. Odmah po postavljanju najvjerojatnije dijagnoze potrebno je započeti specifično liječenje.

Hitnoj medicinskoj službi od danas dostupno eUsavršavanje

Hitnoj medicinskoj službi od danas dostupno eUsavršavanje

S ciljem poboljšanja pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim zdravstvenim uslugama, Hrvatski zavod za hitnu medicinu 14. veljače 2022. godine predstavio je svoj projekt Cjeloživotnog stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika (skraćeno: eUsavršavanje) namijenjen zdravstvenim radnicima izvanbolničke hitne medicinske službe. Projekt vrijednosti gotovo 5 milijuna kuna sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda, a njegovo predstavljanje označilo je će početak edukacija na daljinu kroz koje će se u idućih 12 mjeseci educirati 700 liječnika i medicinskih sestara/medicinskih tehničara  HMS-a kroz tematska predavanja iz područja hitne medicine.

U sklopu projekta koji je započeo u ožujku 2021. godine nabavljena je videokonferencijska i informatička oprema kojom je 21 županijski zavod za hitnu medicinu opremljen i  telekomunikacijski povezan s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu, čime su stvoreni preduvjeti za provođenje edukacija na daljinu. Dodatno je izgrađena i web platforma eUsavršavanje  koja će od sada, pa na dalje služiti kao centralno mjesto organizacije i provođenja edukacija na daljinu, kao i arhiviranja svih edukativnih materijala, što će osigurati održivost projekta te omogućiti kontinuitet edukacija i nakon njegovog završetka.

„Svima nama u zdravstvu cilj je omogućiti pristupačnu i kvalitetnu zdravstvenu uslugu za sve naše građane, a preduvjet za to su educirani zdravstveni djelatnici čije cjeloživotno usavršavanje prati razvoj novih smjernica rada i medicinskih saznanja. Hitna medicinska služba ima jednu specifičnost, a to je velika fluktuacija zdravstvenih radnika. Njihovo kontinuirano usavršavanje je nužno, što je županijskim zavodima za hitnu medicinu kao poslodavcima financijski i organizacijski izazovno ispratiti. EUsavršavanjem smo omogućili prijenos predavanja s centralne lokacije na više lokacija slušača, pa će se istodobno moći educirati veliki broj zdravstvenih djelatnika u više županija. To će skratiti vrijeme koje inače potroše na višednevne klasične edukacije, utjecati na smanjenje troškova puta, a istodobno omogućiti brzu i dostupnu razmjenu znanja i novih informacija, što dodatno dobiva na važnosti u izazovnim vremenima poput ovih pandemijskih ili nekih budućih zdravstvenih, izjavila je ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu prim. mr. Maja Grba-Bujević, dr. med.

Projektom eUsavršavanje izgrađena je baza za daljnji razvoja e-Učenja u hitnoj medicinskoj službi  te se otvaraju mogućnosti telekonzultacija sa stručnjacima drugih grana medicine.

Skip to content