Osnovni postupci održavanja života uz primjenu AVD-a

Osnovni postupci održavanja života uz primjenu AVD-a

Edukacijsko simulacijski centar Karlovac u suradnji s Rotary klubom Karlovac organizirao je i održao edukaciju is Osnovnih postupaka održavanja života uz primjenu automatskog defibrilatora u sklopu projekta “Pokreni srce – spasi život” namijenjenu podizanju svijesti o važnosti vještine oživljavanja „CPR“ te upotrebe automatskog vanjskog defibrilatora (AVD) u cilju spašavanja života kod zastoja rada srca.
 
Kroz tu akciju Rotary klub Karlovac – Dubovac će kupiti automatski vanjski defibrilator (AVD) koji će se postaviti na vanjski zid Školske športske dvorane Mladost u Karlovcu dok će djelatnici Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije – EduKaSim provesti edukacije o upotrebi defibrilatora.
Danas su Miljenko Gvožđak i Zvonimir Banoža iz Edukacijsko simulacijski centar Karlovac proveli prvu u nizu edukacija u sklopu Programa javno dostupne rane defibrilacije za članove rotary kluba Karlovac – Dubovac, zaposlenike Mladosti d.o.o. koji upravlja Školskom športskom dvoranom Mladost te za članove Karlovačke športske zajednice. Edukacija se održala u Edukacijsko simulacijskom centru na adresi Dr. V. Mačeka 48, Karlovac.
Modularni tečaj “Intubacija u brzom slijedu”

Modularni tečaj “Intubacija u brzom slijedu”

Rapid Sequence Intubation (RSI) definira se kao brza, gotovo simultana primjena potentnog sedativa i primjena neuro-muskularne blokade kako bi olakšali intubaciju i smanjili rizik aspiracije te moguće ozljede bolesnika. Održavanje i osiguravanje dišnog puta je najviši prioritet u zbrinjavanju kritičnih i naglo oboljelih osoba. Kada je potrebno, iskusna osoba treba izvesti napredne postupke na dišnom putu brzo i učinkovito u cilju konačnog uspostavljanja dišnog puta, pritom moguće komplikacije svesti na najmanju moguću mjeru. Metoda zbrinjavanja dišnog puta mora biti izvedena brzo i uspješno, kompromitacija dišnog puta ne dopušta odgodu. Kompromitirani dišni put najčešći je uzrok smrti ili pogoršanja stanja oboljele osobe.

Modularni tečaj namijenjen je doktorima medicine i medicinskim sestrama/tehničarima koji rade u vanbolničkim uvjetima. U edukacijsko simulacijskom centru održan je modularni tečaj gdje su polaznici uvježbavani u naprednim mjerama zbrinjavanja dišnog puta.

Edukacija službenika pogranične i interventne policije

Edukacija službenika pogranične i interventne policije

Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije u suradnji sa Službom za granicu PU Karlovačke  organizirao je i započeo edukaciju službenika pogranične i interventne policije iz osnovnih postupaka održavanja života uz primjenu automatskog vanjskog defibrilatora i pružanja neodložive prve pomoći. Polaznici ove edukacije su pokazali izuzetnu motiviranost prilikom vježbi. Tečaj “Osnovni postupci održavanja života uz primjenu AVD-a ” odrađen je prema programu i Pravilniku o javoj dostupnoj ranoj defibrilaciji. Projekt javno dostupne rane defibrilacije nastao je prije nekoliko godina u suradnji Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, Ministarstva zdravlja i Zavoda za javno zdravstvo.
Modularni tečaj “Napredne mjere održavanja života odraslih osoba”

Modularni tečaj “Napredne mjere održavanja života odraslih osoba”

Medicinska škola Varaždin imenovana je Regionalnim centrom kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u podsektoru zdravstva. Projektom će se u Regionalnom centru uspostaviti nova organizacijska struktura, intenzivirati suradnja s relevantnim dionicima, osnažiti znanja, vještine i kompetencije odgojno obrazovnih radnika za razvoj i unaprjeđenje te provedbu programa redovitoga strukovnog obrazovanja i programa obrazovanja odraslih.

Edukacijsko simulacijski centar je u sklopu projekta za djelatnike Medicinske škole Varaždin organizirao i održao edukaciju iz naprednih mjera održavanja života odraslih tijekom dva dana.

Ovim modularnim tečajem stječu se znanja i vještine:

  • ABCDE pregled
  • Hitna stanja i specifične metode liječenja
  • Osnovni i napredni postupci zbrinjavanja dišnog puta
  • Defibrilator i sigurna defibrilacija
  • Transportni ventilator, modaliteti i primjena
  • ALS algoritam
  • Lijekovi u reanimaciji i hitnim stanjima

 

 

Edukacija djelatnika Poliklinike Bagatin

Edukacija djelatnika Poliklinike Bagatin

Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije organizirao je i održao edukciju djelatnika Poliklinike Bagatin iz “Osnovnih postupaka održavanja života odraslih osoba uz primjenu AVD-a”.

Program javno dostupne rane defibrilacije provodi se u cilju zdravstvene izobrazbe i prosvjećivanja šireg stanovništva i upoznavanja važnosti rane defibrilacije, ranog obavještavanja županijskih zavoda za hitnu medicinu te provođenja mjera osnovih mjera održavanja života uz upotrebu AVD-a.

BLS-AVD za pripadnike DVD Rakovica

BLS-AVD za pripadnike DVD Rakovica

Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije organizirao je edukaciju Osnovnih postupaka održavanja života uz primjenu automatskog vanjskog defibrilatora za pripadnike DVD Rakovica. Edukaciju je pohađalo 23 pripadnika DVD-a i  svi su uspješno položili pismeni i praktični ispit prema Pravilniku o javno dostupnoj ranoj defibrilaciji.  Edukacija se održavala u tri termina 15. i 16. 03. 2022. godine. u vatrogasnom domu Rakovica.

 

Skip to content