Modularni tečaj “Intubacija u brzom slijedu”

Modularni tečaj “Intubacija u brzom slijedu”

Rapid Sequence Intubation (RSI) definira se kao brza, gotovo simultana primjena potentnog sedativa i primjena neuro-muskularne blokade kako bi olakšali intubaciju i smanjili rizik aspiracije te moguće ozljede bolesnika. Održavanje i osiguravanje dišnog puta je najviši prioritet u zbrinjavanju kritičnih i naglo oboljelih osoba. Kada je potrebno, iskusna osoba treba izvesti napredne postupke na dišnom putu brzo i učinkovito u cilju konačnog uspostavljanja dišnog puta, pritom moguće komplikacije svesti na najmanju moguću mjeru. Metoda zbrinjavanja dišnog puta mora biti izvedena brzo i uspješno, kompromitacija dišnog puta ne dopušta odgodu. Kompromitirani dišni put najčešći je uzrok smrti ili pogoršanja stanja oboljele osobe.

Modularni tečaj namijenjen je doktorima medicine i medicinskim sestrama/tehničarima koji rade u vanbolničkim uvjetima. U edukacijsko simulacijskom centru održan je modularni tečaj gdje su polaznici uvježbavani u naprednim mjerama zbrinjavanja dišnog puta.

Edukacija službenika pogranične i interventne policije

Edukacija službenika pogranične i interventne policije

Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije u suradnji sa Službom za granicu PU Karlovačke  organizirao je i započeo edukaciju službenika pogranične i interventne policije iz osnovnih postupaka održavanja života uz primjenu automatskog vanjskog defibrilatora i pružanja neodložive prve pomoći. Polaznici ove edukacije su pokazali izuzetnu motiviranost prilikom vježbi. Tečaj “Osnovni postupci održavanja života uz primjenu AVD-a ” odrađen je prema programu i Pravilniku o javoj dostupnoj ranoj defibrilaciji. Projekt javno dostupne rane defibrilacije nastao je prije nekoliko godina u suradnji Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, Ministarstva zdravlja i Zavoda za javno zdravstvo.
Modularni tečaj “Napredne mjere održavanja života odraslih osoba”

Modularni tečaj “Napredne mjere održavanja života odraslih osoba”

Medicinska škola Varaždin imenovana je Regionalnim centrom kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u podsektoru zdravstva. Projektom će se u Regionalnom centru uspostaviti nova organizacijska struktura, intenzivirati suradnja s relevantnim dionicima, osnažiti znanja, vještine i kompetencije odgojno obrazovnih radnika za razvoj i unaprjeđenje te provedbu programa redovitoga strukovnog obrazovanja i programa obrazovanja odraslih.

Edukacijsko simulacijski centar je u sklopu projekta za djelatnike Medicinske škole Varaždin organizirao i održao edukaciju iz naprednih mjera održavanja života odraslih tijekom dva dana.

Ovim modularnim tečajem stječu se znanja i vještine:

  • ABCDE pregled
  • Hitna stanja i specifične metode liječenja
  • Osnovni i napredni postupci zbrinjavanja dišnog puta
  • Defibrilator i sigurna defibrilacija
  • Transportni ventilator, modaliteti i primjena
  • ALS algoritam
  • Lijekovi u reanimaciji i hitnim stanjima

 

 

Edukacija djelatnika Poliklinike Bagatin

Edukacija djelatnika Poliklinike Bagatin

Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije organizirao je i održao edukciju djelatnika Poliklinike Bagatin iz “Osnovnih postupaka održavanja života odraslih osoba uz primjenu AVD-a”.

Program javno dostupne rane defibrilacije provodi se u cilju zdravstvene izobrazbe i prosvjećivanja šireg stanovništva i upoznavanja važnosti rane defibrilacije, ranog obavještavanja županijskih zavoda za hitnu medicinu te provođenja mjera osnovih mjera održavanja života uz upotrebu AVD-a.

BLS-AVD za pripadnike DVD Rakovica

BLS-AVD za pripadnike DVD Rakovica

Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije organizirao je edukaciju Osnovnih postupaka održavanja života uz primjenu automatskog vanjskog defibrilatora za pripadnike DVD Rakovica. Edukaciju je pohađalo 23 pripadnika DVD-a i  svi su uspješno položili pismeni i praktični ispit prema Pravilniku o javno dostupnoj ranoj defibrilaciji.  Edukacija se održavala u tri termina 15. i 16. 03. 2022. godine. u vatrogasnom domu Rakovica.

 

PRISTUP BOLESNIKU S DISPNEJOM U HITNOJ MEDICINI

PRISTUP BOLESNIKU S DISPNEJOM U HITNOJ MEDICINI

Program cjeloživotnog stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika (eUsavršavanje)

Predavač: Ivan Brdar, dr.med., spec. hitne medicine, KBC Split

Dispneja je subjektivan osjećaj nedostatka zraka. Čest je vodeći simptom u bolesnika koji traže pomoć u hitnoj medicinskoj službi. U dvije trećine ovih bolesnika dispneja je uzrokovana plućnim ili srčanim stanjem. Početnu procjenu radimo da bi ustanovili da li se radi o životno ugrožavajućem poremećaju i provodimo je slijedeći ABC algoritam uz odgovarajuće žurno zbrinjavanje (adekvatna oksigenoterapija, otvaranje i.v. puta).

Od bolesnika saznajemo anamnestičke podatke, pojedinosti o težini dispneje, vremenu i načinu njenog nastanka te pridruženim simptomima. Istovremeno provodimo fizikalni pregled, osobito procjenjujući frekvenciju i obrazac disanja. Isprekidan govor, položaj tronošca, korištenje pomoćne muskulature, cijanotična, blijeda koža orošena znojem, znaci su teškog respiratornog distresa.  Široku diferencijalnu dijagnozu mogućih uzroka akutnog osjećaja nedostatka zraka sužavamo i usmjeravamo ovisno o elementima iz anamneze i fizikalnog statusa. Dijagnostička obrada uključuje određivanje plinova u krvi, laboratorijske nalaze, EKG, ultrazvuk te RTG srca i pluća. Povišene vrijednosti CRP-a mogu biti uzrokovane pneumonijom ali i plućnom embolijom, akutnim koronarnim sindromom i peri-miokarditisom. EKG nam može pokazati znakove poremećaja srčanog ritma, ishemije miokarda, perikarditisa ili moguće plućne embolije.

Korištenje ultrazvuka (orijentacijska ehokardiografija, UZV pluća i donje šuplje vene) podiže točnost početne postavljene dijagnoze za više od 20%. Odmah po postavljanju najvjerojatnije dijagnoze potrebno je započeti specifično liječenje.

Skip to content