Edukacijsko simulacijski centar Karlovac u suradnji s Rotary klubom Karlovac organizirao je i održao edukaciju is Osnovnih postupaka održavanja života uz primjenu automatskog defibrilatora u sklopu projekta “Pokreni srce – spasi život” namijenjenu podizanju svijesti o važnosti vještine oživljavanja „CPR“ te upotrebe automatskog vanjskog defibrilatora (AVD) u cilju spašavanja života kod zastoja rada srca.
 
Kroz tu akciju Rotary klub Karlovac – Dubovac će kupiti automatski vanjski defibrilator (AVD) koji će se postaviti na vanjski zid Školske športske dvorane Mladost u Karlovcu dok će djelatnici Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije – EduKaSim provesti edukacije o upotrebi defibrilatora.
Danas su Miljenko Gvožđak i Zvonimir Banoža iz Edukacijsko simulacijski centar Karlovac proveli prvu u nizu edukacija u sklopu Programa javno dostupne rane defibrilacije za članove rotary kluba Karlovac – Dubovac, zaposlenike Mladosti d.o.o. koji upravlja Školskom športskom dvoranom Mladost te za članove Karlovačke športske zajednice. Edukacija se održala u Edukacijsko simulacijskom centru na adresi Dr. V. Mačeka 48, Karlovac.
Skip to content