Edukacijsko simulacijski centar “EduKaSim” Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije organizirao je i održao edukacije za djeltanike OHBP-a Našiće. U trajanju od dva dana edukacije kroz specijalizirane modularne tečajeve “Naprednog zbrinjavanja ugroženog djetata” i “Intubacije u brzom slijedu  uspješno je prošlo 11 polaznika iz OHBP-a Našice i edan polaznik iz Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije. Polaznici su bili specijalisti hitne medicine, specijalizanti hitne medicine, doktor medicine te medicinske sestre i tehničari.

Kroz dva dana druženja uvježbavale su se vještine naprednog zbrinjavanja ugroženog djeteta i otežanog dišnog puta. U pedijatrijskom modulu sticalo se znanje i vještine naprednog zbrinjavanja dišnog puta djece, reanimacije djeteta i novorođenčeta, intraosalni pristup,primjena terapije u hitnim stanjima a sve se to uvježbavalo kroz specifične scenarije namijenjene hitnom prijemu. Modularni tečaj “Intubacija u brzom slijedu” uključivao je procjenu rizika otežane intubacije kod pacijenata koji ne mogu održavati i osiguravati dišni put, indikacije i kontraindikacije, priprema pacijenta, opreme i tima, primjena i specifičnosti sedativa i relaksansa, otežana intubacija pomoću video laringoskopa. bougia, intubacija imobiliziranog pacijenta, tehnike intubacije uobičajene laringoskopije, pomoću video laringoskopa, otvaranje dišnog puta kirurškim metodama i još mnogo toga…

Druženje je bilo interaktivno i jedva čekamo da to ponovimo… Pridružili su nam se instruktori: dr. Nikola Bradić, spec. reanimacije i anesteziologije, Katja Kudrna Prašek, spec. hitne medicine i Miljenko Gvožđak, bacc. med. techn.

Skip to content