Hitna stanja – primjena lijekova

Hitna stanja – primjena lijekova

Hitna stanja – primjena lijekova

hitna stanja

Modularni tečaj “Primjena lijekova u hitnim stanjima” namijenjen je liječnicima koji rade u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi. Svaki početak je težak a mladi liječnik na terenu mora sam donositi odluke o primjeni određenog lijeka.

Tečaj je prvobitno osmišljen kao dio interne edukacije za radnike Zavoda kako bi stečeno fakultetsko zvanje lakše mogli primjeniti na terenu.

PROGRAM MODULARNOG TEČAJA

07:45 – 08:00 Registracija polaznika, uvod u tečaj

08:00 – 09:15 Bolovi u trbuhu, anafilaksija/alergija/angioedem, epilepsija/hipoglikemija

09:15 – 09:30 Pauza za kavu

09:30 – 11:00 Kardiologija i pulmologija (stenokardije, poremećaji ritma, akutni koronarni sindrom, akutni plućni edem. asthma, kopb)

11:00 – 11:15 Pauza 

11:15 – 12:15 Trauma. toksikologija, utapanje, hipotermija, toplinski udar

12:15 – 12:45 Rasprava

12:45 – 13:30 Pauza za ručak

13:30 – 14:30 Terapija boli, posebnosti kod trudnica i djece, povišen krvni tlak, ambulantni pacijent

14:30 – 15:30 Vježbe

15:30 – 16:00 Ispit, debrifing

16:00 – Rezultati

Tečaj osnovnih postupaka održavanja života odraslih osoba uz primjenu AVD-a

Tečaj osnovnih postupaka održavanja života odraslih osoba uz primjenu AVD-a

bls

Program javno dostupne rane defibrilacije provodi se u cilju zdravstvene izobrazbe i prosvjećivanja šireg stanovništva i upoznavanja o važnosti rane defibrilacije, ranog obavještavanja županijskih zavoda za hitnu medicinu te provođenja osnovnih mjera održavanja života uz upotrebu AVD uređaja od osoba koje su za to osposobljene u slučaju da se srčani zastoj dogodi u okruženju gdje je postavljen AVD uređaj.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo i županijski zavodi za javno zdravstvo u obavljanju javnozdravstvene djelatnosti zdravstveno-odgojnim, edukativnim, promidžbenim i drugim aktivnostima sudjeluju u prosvjećivanju stanovništva radi podizanja razine osviještenosti o važnosti rane defibrilacije.

Osnovne mjere održavanja života uz upotrebu AVD uređaja provode se u okviru prve pomoći u slučajevima kada neka osoba doživi iznenadni zastoj rada srca i/ili disanja do dolaska radnika izvanbolničke hitne medicine.

 
 

PROGRAM MODULARNOG TEČAJA

Osnovni postupci održavanja života odraslih osoba uz primjenu AVD-a

07:45 – 08:00 Registracija polaznika, uvod u tečaj

08:00 – 08:45 Osnovni postupci održavanja života odraslih osoba uz primjenu AVD-a (predavanje)

08:45 – 10:00 Osnovni postupci održavanja života odraslih osoba (vježbe)

10:00 – 10:15 Pauza za kavu

10:15 – 11:45 Osnovni postupci održavanja života odraslih osoba uz primjenu AVD-a  (vježbe)

11:45 – 12:00 Opstrukcija dišnog puta, bočni položaj

12:00 – 12:15 Pauza

12:15 – 13:00 Osnovni postupci održavanja života odraslih osoba uz primjenu AVD-a (vježbe)

13:00 – 14:00 Pismena i praktična provjera znanja

Trajanje modularnog tečaja: 08:00 – 14:00

Napomena: Jedan nastavni sat = 45 minuta
Za održavanje vježbi potrebno je osigurati po jednu lutku za vježbanje osnovnog održavanja života i jedan edukacijski AVD uređaj te najmanje jednog instruktora na 6 polaznika.
Trajanje tečaja je 6 sati u omjeru 1 sat teorije i 5 sati praktične nastave.
Po završetku tečaja polaznik pristupa pisanoj i praktičnoj provjeri znanja.
Pisanu provjeru znanja polaznik mora zadovoljiti s najmanje 70% uspješnosti.

Brza intubacija u slijedu

Brza intubacija u slijedu

Brza intubacija u slijedu

Rapid Sequence Intubation (RSI) definira se kao brza, gotovo simultana primjena potentnog sedativa i primjena neuro-muskularne blokade kako bi olakšali intubaciju i smanjili rizik aspiracije te moguće ozljede bolesnika. 

Održavanje i osiguravanje dišnog puta je najviši prioritet u zbrinjavanju kritičnih i naglo oboljelih osoba. Kada je potrebno, iskusna osoba treba izvesti napredne postupke na dišnom putu brzo i učinkovito u cilju konačnog uspostavljanja dišnog puta, pritom moguće komplikacije svesti na najmanju moguću mjeru.

Metoda zbrinjavanja dišnog puta mora biti izvedena brzo i uspješno, kompromitacija dišnog puta ne dopušta odgodu. Kompromitirani dišni put najčešći je uzrok smrti ili pogoršanja stanja oboljele osobe.

S tim razlogom je i izrađen ovaj program tečaja za liječnike i medicinske sestre/tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe gdje će zajedno i timski moći uvježbavati postupke RSI-a.

Tim hitne medicinske službe koje izvodi postupak mora poznavati i imati opremu koja je potrebna, vladati vještinama procjene bolesnika i intubacije, poznavati lijekove koji će se primjenjivati a to će se naučiti u ovom modularnom tečaju zbrinjavanja dišnog puta odraslih osoba.

Polaznici moraju posjedovati znanja i vještine zbrinjavanja dišnog puta i primjene transportnog mehaničkog ventilatora. da bi mogli pristupiti tečaju.

 

Da bi ste uspješno završili tečaj morate ovladati znanjem i vještinama sljedećih tema koje su ključne za RSI:

  • Indikacije i kontraindikacije za provođenje RSI tehnike
  • Priprema pacijenta i opreme
  • Anatomija dišnog sustava i procjena dišnog puta
  • Procjena dišnog puta
  • Zbrinjavanje dišnog puta
  • Farmakologija u RSI-u
  • Postupak RSI-a
  • Dokumentacija/osiguranje kvalitete

Trajanje modularnog tečaja: 08:00 – 16:00

Skip to content