Zbrinjavanje ugroženog djeteta – modul 2

Zbrinjavanje ugroženog djeteta – modul 2

Zbrinjavanje ugroženog djeteta – modul 2

Kardiopulmonalni zastoj moguć je ishod mnogih bolesti i stanja koja ugrožavaju djetetov život. Zbog lošeg ishoda, oživljavanje djece (malen uspjeh, česta neurološka oštećenja kod preživjele djece) pravodobno prepoznavanje životne ugroženosti i aktivacija hitne medicinske službe temelj su u postupku zbrinjavanja djece.

Uzroci zastoja srca razlikuju se od onih kod odraslih osoba. Srce kod djece rjeđe zakazuje, već je češći problem postupno zatajivanje respiracijske i cirkulacijske funkcije. Stoga kod djece je potrebno posvetiti posebnu pažnju ranom prepoznavanju znakova zatajenja disanja i cirkulacije.

ABCDE procjena djece je najvažnija vještina jer omogućava brzo prepoznavanje i zbrinjavanje vitalno ugroženog djeteta. Kod odraslih osoba srčani zastoj nastupa naglo ali uz sasvim dobru prokrvljenosti i u relativno dobrom stanju metabolizma, jer rad iznenada prestaje uz aritmiju. Kod djece do srčanog zastoja dolazi uglavnom zbog hipoksije što konačno dovodi i do zastoja srca. Zato je kod djece izuzetno važno rano prepoznati poremećaje koji do zastoja dovode.

U našem Edukacijsko-simulacijskom centru osmislili smo nekoliko modularnih tečajeva za osnovno i napredno zbrinjavanje vitalno ugrožene djece. Kada govorimo djeca, mislimo na dojenče (dijete mlađe od jedne godine) i dijete (djeca starija od jedne godine).

U drugom modularnom tečaju uključili smo ove teme i radionice vještina:

 • Hitna stanja (Anafilaksija, Astma, Krup)
 • Hitna stanja (Glikemijska stanja, Trovanja i predoziranja, Konvulzije, Srčani ritmovi)
 • Napredne mjere održavanja života djece
 • Broselowa vrpca
 • Osnovni postupci održavanja života djece
 • Osnovno i napredno zbrinjavanje dišnog puta
 • Sigurna defibrilacija
 • Simulacije realnih scenarija

PROGRAM MODULARNOG TEČAJA:

 

07:50 – 08:00 Registracija polaznika

08:00 – 09:00 Hitna stanja (anafilaksija, astma, krup) (predavanje)

09:00 – 10:00 Hitna stanja (glikemijska stanja, trovanja i predoziranja, konvulzije, srčani ritmovi) (predavanje)

10:00 – 10:15 Pauza za kavu

10:15 – 10:45 Napredni postupci održavanja života djece (predavanje)

10:45 – 11:15 Broselowa vrpca (vježbe)

11:15 – 11:45 Osnovni postupci održavanja života djece (vježbe)

11:45 – 12:15 Osnovno i napredno zbrinjavanje dišnog puta (vježbe)

12:15 – 13:00 Pauza za ručak

13:00 – 13:30 Sigurna defibrilacija (vježbe)

13:30 – 15:30 Simulacije

15:30 – 16:00 Debrifing, analiza

 

 

Edukaciju provode nacionalni instruktori izvanbolničke hitne medicinske službe i stručnjaci iz područja hitne medicine.

Radi se u malim grupama od 10 polaznika individualnim pristupom.

Zbrinjavanje ugroženog djeteta – modul 1

Zbrinjavanje ugroženog djeteta – modul 1

Zbrinjavanje ugroženog djeteta – modul 1

Kardiopulmonalni zastoj moguć je ishod mnogih bolesti i stanja koja ugrožavaju djetetov život. Zbog lošeg ishoda, oživljavanje djece (malen uspjeh, česta neurološka oštećenja kod preživjele djece) pravodobno prepoznavanje životne ugroženosti i aktivacija hitne medicinske službe temelj su u postupku zbrinjavanja djece.

Uzroci zastoja srca razlikuju se od onih kod odraslih osoba. Srce kod djece rjeđe zakazuje, već je češći problem postupno zatajivanje respiracijske i cirkulacijske funkcije. Stoga kod djece je potrebno posvetiti posebnu pažnju ranom prepoznavanju znakova zatajenja disanja i cirkulacije.

ABCDE procjena djece je najvažnija vještina jer omogućava brzo prepoznavanje i zbrinjavanje vitalno ugroženog djeteta. Kod odraslih osoba srčani zastoj nastupa naglo ali uz sasvim dobru prokrvljenosti i u relativno dobrom stanju metabolizma, jer rad iznenada prestaje uz aritmiju. Kod djece do srčanog zastoja dolazi uglavnom zbog hipoksije što konačno dovodi i do zastoja srca. Zato je kod djece izuzetno važno rano prepoznati poremećaje koji do zastoja dovode.

U našem Edukacijsko-simulacijskom centru osmislili smo nekoliko modularnih tečajeva za osnovno i napredno zbrinjavanje vitalno ugrožene djece. Kada govorimo djeca, mislimo na dojenče (dijete mlađe od jedne godine) i dijete (djeca starija od jedne godine).

U prvom modularnom tečaju uključili smo ove teme i radionice vještina:

 • Procjena i prepoznavanje vitalno ugroženog djeteta
 • ABCDE pregled
 • Osnovni postupci održavanja života djece
 • Opstrukcija dišnog puta
 • Osnovno i napredno zbrinjavanje dišnog puta
 • Specifičnosti zbrinjavanja djece
 • Venski i intraosalni pristup
 • Simulacije rada na terenu

PROGRAM MODULARNOG TEČAJA:

 

07:50 – 08:00 Registracija polaznika

08:00 – 08:45 ABCDE pristup i prepoznavanje vitalno ugroženog djeteta (predavanje)

08:45 – 09:15 Osnovni postupci održavanja života djece, opstrukcija dišnog puta

09:15 – 09:30 Pauza za kavu

09:30 – 10:30 Osnovni postupci održavanja života djece (dojenče i dijete), opstrukcija dišnog puta (vježbe)

10:30 – 11:30 Osnovno i napredno zbrinjavanje dišnog puta djece, specifičnosti kod djece

11:30 – 11:45 Pauza

11:45 – 12:30 Sigurna defibrilacija

12:30 – 13:30 IV pristup, intraosalni pristup

13:30 – 14:00 Pauza za ručak

14:00 – 15:30 Simulacije zbrinjavanja vitalno ugroženog djeteta

15:30 – 16:00 Debrifing, analiza

 

 

Edukaciju provode nacionalni instruktori izvanbolničke hitne medicinske službe i stručnjaci iz područja hitne medicine.

Radi se u malim grupama od 10 polaznika individualnim pristupom.

Terapija kod hitnih stanja u izvanbolničkim uvjetima

Terapija kod hitnih stanja u izvanbolničkim uvjetima

Terapija kod hitnih stanja u izvanbolničkim uvjetima

Pristup i liječenje pacijenta kod naglo oboljelih ili ozlijeđenih osoba koje mogu ugroziti ili ugrožavaju njegov život, svakako je jedan od najtežih trenutaka u radu svakog liječnika posebice ako te odluke i postupke mora donositi sam što je čest slučaj u izvanbolničkom zbrinjavanju.

Liječnik u timu hitne medicinske službe obavlja pregled, dijagnostičke postupke, određuje i primjenjuje terapiju prema protokolu i koordinira radom ostalih članova tima. Po potrebi tim hitne medicinske službe s mjesta intervencije prevozi bolesnika u zdravstvenu ustanovu.

Uvjeti, organizacija i način rada izvanbolničke hitne medicinske službe u Republici Hrvatskoj utvrđeni su Pravilnikom. Susret s naglo oboljelom ili ozlijeđenom osobom često se dogodi izvan ambulante, u stanu ili na javnom mjestu što još više otežava rad liječnika jer je tada dodatno opterećen emotivno uznemirenom obitelji ili prijateljima oboljelog. Pored znanja, iskustva i potrebne opreme koji pomažu u brzoj orijentaciji o stanju bolesnika i odluci što treba napraviti, važno je imati i sve potrebne lijekove jer postupci i intervencije liječnika hitne medicinske pomoći često su od presudnog značenja u smislu spašavanja života i daljnjeg ishoda liječenja.

Ovaj modularni tečaj je osmišljen kako bi novo zaposlenim liječnicima olakšali donošenje ispravnih odluka u liječenju naglo oboljelih ili ozlijeđenih osoba u prvim danima rada dok se ne stekne određeno iskustvo.

PROGRAM MODULARNOG TEČAJA:

 

08:00 – 08:15 Registracija polaznika i uvod u tečaj

08:15 – 09:00 Terapija u hitnim stanjima (interaktivno predavanje)

09:00 – 09:15 Pauza za kavu

09:15 – 10:15 Terapija u hitnim stanjima (interaktivno predavanje)

10:15 – 11:15 Terapija u hitnim stanjima (interaktivno predavanje)

11:15 – 11:30 Pauza

11:30 – 12:30 Terapija u hitnim stanjima (interaktivno predavanje)

12:30 – 13:15 Pauza za ručak

13:15 – 15:30 Terapija u hitnim situacijama (simulacije)

15:30 – 15:45 Debrifing

15:45 – 16:00 Pismeni ispit

16:00 – 16:15 Rezultati, završetak modularnog tečaja

 

Edukaciju provode nacionalni instruktori izvanbolničke hitne medicinske službe i stručnjaci iz područja hitne medicinske službe.

Radi se u malim grupama od 10 polaznika individualnim pristupom.

Brza intubacija u slijedu (RSI)

Brza intubacija u slijedu (RSI)

Brza intubacija u slijedu (RSI)

Rapid Sequence Intubation (RSI) definira se kao brza, gotovo simultana primjena potentnog sedativa i primjena neuro-muskularne blokade kako bi olakšali intubaciju i smanjili rizik aspiracije te moguće ozljede bolesnika. Održavanje i osiguravanje dišnog puta je najviši prioritet u zbrinjavanju kritičnih i naglo oboljelih osoba. Kada je potrebno, iskusna osoba treba izvesti napredne postupke na dišnom putu brzo i učinkovito u cilju konačnog uspostavljanja dišnog puta, pritom moguće komplikacije svesti na najmanju moguću mjeru. Metoda zbrinjavanja dišnog puta mora biti izvedena brzo i uspješno, kompromitacija dišnog puta ne dopušta odgodu. Kompromitirani dišni put najčešći je uzrok smrti ili pogoršanja stanja oboljele osobe.

S tim razlogom je i izrađen ovaj program tečaja za liječnike i medicinske sestre/tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe gdje će zajedno i timski moći uvježbavati postupke RSI-a.
Tim hitne medicinske službe koje izvodi postupak mora poznavati i imati opremu koja je potrebna, vladati vještinama procjene bolesnika i intubacije, poznavati lijekove koji će se primjenjivati a to će se naučiti u ovom modularnom tečaju zbrinjavanja dišnog puta odraslih osoba. Polaznici moraju posjedovati znanja i vještine zbrinjavanja dišnog puta i primjene transportnog mehaničkog ventilatora. da bi mogli pristupiti tečaju.

Da bi ste uspješno završili tečaj morate ovladati znanjem i vještinama sljedećih tema koje su ključne za RSI:

 

 • Indikacije i kontraindikacije za provođenje RSI tehnike
 • Priprema pacijenta i opreme
 • Anatomija dišnog sustava i procjena dišnog puta
 • Procjena dišnog puta
 • Zbrinjavanje dišnog puta
 • Farmakologija u RSI-u
 • Postupak RSI-a
 • Dokumentacija/osiguranje kvalitete

PROGRAM MODULARNOG TEČAJA:

 

08:00 – 08:15 Registracija polaznika i uvod u tečaj

08:15 – 09:00 Indikacije, kontraindikacije, rizik (predavanje)

09:00 – 09:30 Priprema pacijenta i opreme (predavanje)

09:30 – 09:45 Pauza za kavu

09:45 – 10:15 Priprema i izbor lijekova (predavanje, interaktivna radionica)

10:15 – 10:45 Algoritam (interaktivna radionica)

10:45 – 11:45 Otežana intubacija (vježbe)

11:45 – 12:15 Lijekovi u postupku RSI (interaktivna radionica)

12:15 – 13:00 Pauza za ručak

13:00 – 15:30 Simulacije (interaktivna radionica)

15:30 – 15:45 Pismeni ispit 

15:45 – 16:15 Debrifing, analiza

16:15 – 16:30 Rezultati, završetak modularnog tečaja

 

Edukaciju provode nacionalni instruktori izvanbolničke hitne medicinske službe i stručnjaci iz područja intenzivne medicine i reanimatologije.

Radi se u malim grupama od 10 polaznika individualnim pristupom.

Tečaj osnovnih postupaka održavanja života djece

Tečaj osnovnih postupaka održavanja života djece

Tečaj osnovnih postupaka održavanja života djece

Osnovno održavanje života djece nije umanjena inačica osnovnih postupaka kod odraslih osoba, već ima svoje specifičnosti iako je općeniti pristup isti. Provođenje kardiopulmonalne reanimacije potrebno je prilagoditi dobi djeteta. Pravilna primjena postupaka i tehnika može održavati životne funkcije disanja i cirkulacije do dolaska hitne medicinske službe i te mogućnosti primjene naprednih mjera održavanja života.

Kardiopulmonalni zastoj moguć je ishod mnogih bolesti i stanja koja ugrožavaju djetetov život. Zbog lošeg ishoda oživljavanje djece (malen uspjeh, česta neurološka oštećenja kod preživjele djece) pravodobno prepoznavanje životne ugroženosti i aktivacija hitne medicinske službetemelj su postupku zbrinjavanja djece.

Uzroci zastoja srca razlikuju se od onih kod odraslih osoba. Srce kod djece rjeđe zakazuje, već je češći problem postupno zatajivanje respiracijske i cirkulacijske funkcije. Stoga kod djece je potrebno posvetiti posebnu pažnju ranom prepoznavanju znakova zatajenja disanja i cirkulacije.

 

 

PROGRAM MODULARNOG TEČAJA:

 

08:00 – 08:15 Registracija polaznika i uvod u tečaj

08:15 – 09:00 Prepoznavanje vitalno ugroženog djetata (predavanje)

09:00 – 09:30 Osnovni postupci održavanja života djece (predavanje)

09:30 – 09:45 Pauza za kavu

09:45 – 10:00 Demonstracija i analiza (dojenče i veće dijete)

10:00 – 11:00 Osnovni postupci održavanja života dojenčeta, opstrukcija dišnog puta stranim tijelom (vježbe)

11:00 – 11:15 Pauza

11:15 – 12:15 Osnovni postupci održavanja života većeg djeteta, opstrukcija dišnog puta stranim tijelom (vježbe)

12:15 – 13:00 Osnovni postupci održavanja života većeg djeteta (simulacije)

13:00 – 13:30 Debrifing, analiza, završetak modularnog tečaja

 

Edukaciju provode nacionalni instruktori izvanbolničke hitne medicinske službe i osnovnih postupaka održavanja života uz primjenu automatskog vanjskog defibrilatora.
Radi se u malim grupama od 6 do 8 polaznika individualnim pristupom.

Skip to content