Osnovni postupci održavanja života odraslih osoba uz primjenu AVD-a

Osnovni postupci održavanja života odraslih osoba uz primjenu AVD-a

Osnovni postupci održavanja života odraslih osoba uz primjenu AVD-a

Program javno dostupne rane defibrilacije provodi se u cilju zdravstvene izobrazbe i prosvjećivanja šireg stanovništva i upoznavanja o važnosti rane defibrilacije, ranog obavještavanja županijskih zavoda za hitnu medicinu te provođenja osnovnih mjera održavanja života uz upotrebu AVD uređaja od osoba koje su za to osposobljene u slučaju da se srčani zastoj dogodi u okruženju gdje je postavljen AVD uređaj.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo i županijski zavodi za javno zdravstvo u obavljanju javnozdravstvene djelatnosti zdravstveno-odgojnim, edukativnim, promidžbenim i drugim aktivnostima sudjeluju u prosvjećivanju stanovništva radi podizanja razine osviještenosti o važnosti rane defibrilacije.

Osnovne mjere održavanja života uz upotrebu AVD uređaja provode se u okviru prve pomoći u slučajevima kada neka osoba doživi iznenadni zastoj rada srca i/ili disanja do dolaska radnika izvanbolničke hitne medicine.

Da bi ste uspješno završili tečaj morate ovladati znanjem i vještinama sljedećih tema koje su ključne za ovaj modularni tečaj:

Z

Aktivacija HMS

Z

Procjena pacijenta

Z

KPR

Z

Primjena AVD-a

Program modularnog tečaja

 

VRIJEME: NASLOV: NAČIN IZVEDBE:
1.dan
08:00 – 08:10 Registracija polaznika
08:10 – 08:30 Osnovni postupci održavanja života odraslih osoba predavanje
08:30 – 08:55 Osnovni postupci održavanja života odraslih osoba uz primjenu AVD-a predavanje
08:55 – 09:15 Pauza za kavu
09:15 – 09:30 Demonstracija i analiza demo
09:30 – 11:00 Osnovni postupci održavanja života odraslih osoba interaktivna radionica
11:00 – 11:15 Pauza
11:15 – 13:30 Osnovni postupci održavanja života odraslih osoba uz primjenu AVD-a interaktivna radionica
13:30 – 14:30 Provjera znanja, debrifing, analiza

Modularni tečaj

Napredne mjere održavanja života odraslih osoba
modularni tečaj za profesionalce

cijena tečaja: 500,00 kn ( 66,36 €, tečaj 7,53450 kn)
vrijeme trajanja: 08:00 – 14:30
mjesto održavanja: Edukacijsko simulacijski centar
adresa: Dr. Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac

Podaci o plaćanju

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KARLOVAČKE ŽUPANIJE

OIB: 81321900129

Banka: Privredna banka Zagreb

IBAN: 85 2340009 1110493596

Uplate moraju biti evidentirane 7 dana prije održavanja edukacijskog programa.

KONTAKT

Miljenko Gvožđak, bacc.med.tech.
voditelj Edukacijsko simulacijskog centra

email: edukasim@zzhm-kz.hr
telefon: +385 99 38 04 784
adresa: Dr. Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac

Važne napomene

 • Program je sastavljen prema važećim smjernicama i preporukama Europskog vijeća za reanimaciju i smjernicama za rad Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.
 • Potvrdnicu za prisustvo na modularnom tečaju izdaje HZHM.
 • Uplate moraju biti evidentirane prije dana održavanja edukacijskog programa..
 • Radi se u malim grupama (10-12 polaznika)
 • Prijaviti se možete preko online obrasca, a nakon što primite email potvrde izvršite uplatu.
 • Edukaciju provode nacionalni instruktori izvanbolničke hitne medicinske službe i osnovnih postupaka održavanja života uz primjenu automatskog vanjskog defibrilatora.
Osnovni postupci održavanja života djece

Osnovni postupci održavanja života djece

Osnovni postupci održavanja života djece

Osnovno održavanje života djece nije umanjena inačica osnovnih postupaka kod odraslih osoba, već ima svoje specifičnosti iako je općeniti pristup isti. Provođenje kardiopulmonalne reanimacije potrebno je prilagoditi dobi djeteta. Pravilna primjena postupaka i tehnika može održavati životne funkcije disanja i cirkulacije do dolaska hitne medicinske službe i te mogućnosti primjene naprednih mjera održavanja života.

Kardiopulmonalni zastoj moguć je ishod mnogih bolesti i stanja koja ugrožavaju djetetov život. Zbog lošeg ishoda oživljavanje djece (malen uspjeh, česta neurološka oštećenja kod preživjele djece) pravodobno prepoznavanje životne ugroženosti i aktivacija hitne medicinske službetemelj su postupku zbrinjavanja djece.

Uzroci zastoja srca razlikuju se od onih kod odraslih osoba. Srce kod djece rjeđe zakazuje, već je češći problem postupno zatajivanje respiracijske i cirkulacijske funkcije. Stoga kod djece je potrebno posvetiti posebnu pažnju ranom prepoznavanju znakova zatajenja disanja i cirkulacije.

Da bi ste uspješno završili tečaj morate ovladati znanjem i vještinama sljedećih tema koje su ključne za osnovne postupke održavanja života:

Z

Procjena sigurnosti

Z

Procjena pacijenta

Z

Aktivacija sustava HMS

Z

Specifičnosti kod KPR kod djece

Z

KPR

Program modularnog tečaja

 

VRIJEME: NASLOV: NAČIN IZVEDBE:
08:00 – 08:10 Registracija polaznika
08:10 – 08:40 Osnovni postupci održavanja života djece predavanje
08:40 – 09:00 Demonstracija KPR, dojenče i dijete demo
09:15 – 10:15 Osnovni postupci održavanja života djece interaktivna radionica
10:15 – 10:30 Pauza za kavu
10:30 – 10:45 Opstrukcija dišnog puta, bočni položaj interaktivna radionica
10:45 – 11:45 Osnovni postupci održavanja života djece interaktivna radionica
11:45 – 12:00 Debrifing, analiza tečaja i podjela potvrdnica

Modularni tečaj

Osnovne i napredne mjere zbrinjavanja dišnog puta
modularni tečaj za profesionalce

cijena tečaja: 400,00 kn ( 53,09 €, tečaj 7,53450 kn)
vrijeme trajanja: 08:00 – 12:00
mjesto održavanja: Edukacijsko simulacijski centar
adresa: Dr. Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac

Podaci o plaćanju

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KARLOVAČKE ŽUPANIJE

OIB: 81321900129

Banka: Privredna banka Zagreb

IBAN: 85 2340009 1110493596

Uplate moraju biti evidentirane 7 dana prije održavanja edukacijskog programa.

KONTAKT

Miljenko Gvožđak, bacc.med.tech.
voditelj Edukacijsko simulacijskog centra

email: edukasim@zzhm-kz.hr
telefon: +385 99 38 04 784
adresa: Dr. Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac

Važne napomene

 • Program je sastavljen prema važećim smjernicama i preporukama Europskog vijeća za reanimaciju i smjernicama za rad Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.
 • Potvrdnicu za prisustvo na modularnom tečaju izdaje Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije.
 • Uplate moraju biti evidentirane prije dana održavanja edukacijskog programa..
 • Radi se u malim grupama (10-12 polaznika)
 • Prijaviti se možete preko online obrasca, a nakon što primite email potvrde izvršite uplatu.
 • Edukaciju provode nacionalni i međunarodni instruktori.
Osnovni postupci održavanja života odraslih osoba

Osnovni postupci održavanja života odraslih osoba

Osnovni postupci održavanja života odraslih osoba

Osnovno održavanje života odraslih osoba odnosi se na održavanje prohodnosti dišnih putova i potporu disanja i cirkulacije bez primjene druge opreme osim zaštitnog pokrova.  Za život nam je potrebna opskrba pluća odgovorajućom količinom kisika koji krvotok prenosi u sve tjelesne stanice. Ako čovjek ostane bez kisika, mozak neće raditi pa će se unesrećena osoba onesvijestiti. Nakon prestanka disanja uslijediti će i prestanak rada srca a kao posljedica nastaje smrt.

U ovom modularnom tečaju osnovnih postupaka održavanja života, polaznik uči pristupiti onesviještenoj osobi, procjeniti sigurnost, svijest i vitalne znakove osobe kojoj se pruža prva pomoć. Izuzetno je važno pomoći osobi i aktivirati što prije sustav hitne medicinske službe kako bi se moglo pristupiti naprednim mjerama održavanja života te povećati šanse za preživljavanje.

Da bi ste uspješno završili tečaj morate ovladati znanjem i vještinama sljedećih tema koje su ključne za osnovne postupke održavanja života:

Z

Procjena sigurnosti

Z

Procjena pacijenta

Z

Aktivacija sustava HMS

Z

KPR

Program modularnog tečaja

 

VRIJEME: NASLOV: NAČIN IZVEDBE:
08:00 – 08:10 Registracija polaznika
08:10 – 09:00 Osnovni postupci održavanja života odraslih osoba predavanje
09:00 – 09:15 Demonstracija demo
09:15 – 10:15 Osnovni postupci održavanja života odraslih osoba interaktivna radionica
10:15 – 10:45 Pauza za kavu
10:45 – 11:45 Osnovni postupci održavanja života odraslih osoba interaktivna radionica
11:45 – 12:00 Debrifing, analiza tečaja i podjela potvrdnica

Modularni tečaj

Osnovne i napredne mjere zbrinjavanja dišnog puta
modularni tečaj za profesionalce

cijena tečaja: 400,00 kn ( 53,09 €, tečaj 7,53450 kn)
vrijeme trajanja: 08:00 – 15:00
mjesto održavanja: Edukacijsko simulacijski centar
adresa: Dr. Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac

Podaci o plaćanju

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KARLOVAČKE ŽUPANIJE

OIB: 81321900129

Banka: Privredna banka Zagreb

IBAN: 85 2340009 1110493596

Uplate moraju biti evidentirane 7 dana prije održavanja edukacijskog programa.

KONTAKT

Miljenko Gvožđak, bacc.med.tech.
voditelj Edukacijsko simulacijskog centra

email: edukasim@zzhm-kz.hr
telefon: +385 99 38 04 784
adresa: Dr. Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac

Važne napomene

 • Program je sastavljen prema važećim smjernicama i preporukama Europskog vijeća za reanimaciju i smjernicama za rad Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.
 • Potvrdnicu za prisustvo na modularnom tečaju izdaje Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije.
 • Uplate moraju biti evidentirane prije dana održavanja edukacijskog programa..
 • Radi se u malim grupama (10-12 polaznika)
 • Prijaviti se možete preko online obrasca, a nakon što primite email potvrde izvršite uplatu.
 • Edukaciju provode nacionalni i međunarodni instruktori.
Napredne mjere zbrinjavanja ozlijeđenih osoba

Napredne mjere zbrinjavanja ozlijeđenih osoba

Napredne mjere zbrinjavanja ozlijeđenih osoba

Modularni teaj Napredne mjere zbrinjavanja ozlijeđenih osoba” je interaktivni specijalizirani teaj Edukacijsko simulacijskog centra “EduKaSim” Zavoda za hitnu medicinu Karlovake upanije.

Osposobljavanje provode nacionalni instruktori izvanbolnike hitne medicinske slube imenovani i osposobljeni od Ministarstva zdravlja i Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu te strunjaci iz podruja hitne medicine, traume, anesteziologije i reanimatologije, pedijatrije…

Modularni teaj namijenjen je zdravstvenim radnicima, medicinskim sestrama, lijenicima, studentima medicine i sestrinstva, uenicima medicinske kole.
Modularni te
aj se sastoji od interaktivnih predavanja i radionica vjetina te realnih scenarija zbrinjavanja ozlijeđenih osoba.

Program tečaja za liječnike i medicinske sestre/tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe osmišljen je na način timskog rada uvježbavanja postupaka naprednih mjera održavanja života.
Ovaj modularni tečaj pruža strukturirani pristup ozlijeđenim osobama te njihovo zbrinjavanje do odlaska u bolnicu.

Da bi ste uspješno završili tečaj morate ovladati znanjem i vještinama sljedećih tema koje su ključne za ovaj modularni tečaj:

Z

Procjena mjesta događaja

Z

Mehanizmi nastanka ozljede

Z

Pristup i pregled trauma pacijentu

Z

šok

Z

Imobilizacija kralježnice, zdjelice i ekstremiteta

Z

INTRAOSALNI PRISTUP

Program modularnog tečaja

 

VRIJEME: NASLOV: NAČIN IZVEDBE:
1.dan
08:00 – 08:10 Registracija polaznika
08:10 – 08:40 Procjena mjesta događaja predavanje
08:40 – 09:10 Pregled ozlijeđene osobe predavanje
09:10 – 09:30 Demonstracija zbrinjavanja ozlijeđene osobe demo
09:30 – 09:50 Pauza za kavu
09:50 – 11:00 Pregled ozlijeđene osobe interaktivna radionica
11:00 – 12:00 Osnovno i napredno zbrinjavanje dišnog puta interaktivna radionica
12:00 – 12:30 Pauza za ručak
12:30 – 13:00 Intraosalni pristup interaktivna radionica
13:00 – 14:45 Imobilizacija kralježnice i zdjelice interaktivna radionica
14:30 – 15:00 Debrifing, analiza dana
2. dan
08:00 – 08:45 Šok predavanje
08:45 – 09:30 Ozljede prsnog koša predavanje
09:30 – 10:00 Pauza za kavu
10:00 – 10:30 Zaustavljanje krvarenja i imobilizacija ekstremiteta interaktivna radionica
10:3o – 11:00 Skidanje kacige interaktivna radionica
11:00 – 11:20 Dekompresija tenzijskog pneumotoraksa interaktivna radionica
11:20 – 11:40 Pauza za ručak
11:40 – 14:30 Simulacije, scenariji interaktivna radionica
14:30 – 15:00 Debrifing, analiza tečaja, podjela potvrdnica

Modularni tečaj

Napredne mjere održavanja života odraslih osoba
modularni tečaj za profesionalce

cijena tečaja: 1500,00 kn ( 199,08 €, tečaj 7,53450 kn)
vrijeme trajanja: 08:00 – 15:00 (dva dana)
mjesto održavanja: Edukacijsko simulacijski centar
adresa: Dr. Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac

Podaci o plaćanju

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KARLOVAČKE ŽUPANIJE

OIB: 81321900129

Banka: Privredna banka Zagreb

IBAN: 85 2340009 1110493596

Uplate moraju biti evidentirane 7 dana prije održavanja edukacijskog programa.

KONTAKT

Miljenko Gvožđak, bacc.med.tech.
voditelj Edukacijsko simulacijskog centra

email: edukasim@zzhm-kz.hr
telefon: +385 99 38 04 784
adresa: Dr. Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac

Važne napomene

 • Modularni tečaj će biti prijavljen Hrvatskoj komori medicinskih sestara i Hrvatskoj liječničkoj komori te će biti bodovan prema njihovom pravilniku.
 • Program je sastavljen prema važećim smjernicama i preporukama Europskog vijeća za reanimaciju i smjernicama za rad Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.
 • Potvrdnicu za prisustvo na modularnom tečaju izdaje Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije.
 • Polaznici moraju imati prethodno znanje primjene transportnog ventilatora i zbrinjavanja dišnog puta.
 • Uplate moraju biti evidentirane prije dana održavanja edukacijskog programa..
 • Radi se u malim grupama (10-12 polaznika)
 • Prijaviti se možete preko online obrasca, a nakon što primite email potvrde izvršite uplatu. 
Napredne mjere održavanja života odraslih osoba

Napredne mjere održavanja života odraslih osoba

Napredne mjere održavanja života odraslih osoba

Modularni teaj Napredne mjere odravanja ivota odraslih osoba” je interaktivni specijalizirani teaj Edukacijsko simulacijskog centra “EduKaSim” Zavoda za hitnu medicinu Karlovake upanije.

Program tečaja za liječnike i medicinske sestre/tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe osmišljen je na način timskog rada uvježbavanja postupaka naprednih mjera održavanja života.
Ovaj modularni tečaj pruža strukturirani pristup vitalno ugroženoj odrasloj osobi te njegovo zbrinjavanje do odlaska u bolnicu.

Da bi ste uspješno završili tečaj morate ovladati znanjem i vještinama sljedećih tema koje su ključne za ovaj modularni tečaj:

Z

ABCDE pristup pacijentu

Z

Algoritam naprednih mjera održavanja života

Z

Procjena dišnog puta

Z

Zbrinjavanje dišnog puta

Z

Defibrilator i sigurna defibrilacija

Z

KPR

Program modularnog tečaja

 

VRIJEME: NASLOV: NAČIN IZVEDBE:
1.dan
08:00 – 08:10 Registracija polaznika
08:10 – 08:40 ABCDE pristup pacijentu predavanje
08:40 – 10:20 Hitna stanja predavanje
10:20 – 10:40 Pauza za kavu
10:40 – 11:30 Osnovni postupci održavanja života odraslih osoba, opstrukcija dišnog puta, bočni položaj interaktivna radionica
11:30 – 12:45 Osnovni i napredni postupci zbrinjavanja dišnog puta interaktivna radionica
12:45 – 13-15 Pauza za ručak
13:15 – 14:30 Transportni mehanički ventilator interaktivna radionica
14:30 – 15:00 Debrifing, analiza dana
2. dan
08:00 – 09:30 Defibrilator, sigurna defibrilacija interaktivna radionica
09:30 – 10:00 Intraosalni pristup interaktivna radionica
10:00 – 10:20 Pauza za kavu
10:20 – 11:00 Algoritam naprednih mjera interaktivna radionica
11:oo – 12:30 Simulacije, scenariji interaktivna radionica
12:30 – 13:00 Pauza za ručak
13:00 – 14:30 Simulacije, scenariji interaktivna radionica
14:30 – 15:00 Debrifing, analiza tečaja, podjela potvrdnica

Modularni tečaj

Napredne mjere održavanja života odraslih osoba
modularni tečaj za profesionalce

cijena tečaja: 1500,00 kn ( 199,08 €, tečaj 7,53450 kn)
vrijeme trajanja: 08:00 – 15:00 (dva dana)
mjesto održavanja: Edukacijsko simulacijski centar
adresa: Dr. Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac

Podaci o plaćanju

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KARLOVAČKE ŽUPANIJE

OIB: 81321900129

Banka: Privredna banka Zagreb

IBAN: 85 2340009 1110493596

Uplate moraju biti evidentirane 7 dana prije održavanja edukacijskog programa.

KONTAKT

Miljenko Gvožđak, bacc.med.tech.
voditelj Edukacijsko simulacijskog centra

email: edukasim@zzhm-kz.hr
telefon: +385 99 38 04 784
adresa: Dr. Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac

Važne napomene

 • Modularni tečaj će biti prijavljen Hrvatskoj komori medicinskih sestara i Hrvatskoj liječničkoj komori te će biti bodovan prema njihovom pravilniku.
 • Program je sastavljen prema važećim smjernicama i preporukama Europskog vijeća za reanimaciju i smjernicama za rad Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.
 • Potvrdnicu za prisustvo na modularnom tečaju izdaje Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije.
 • Polaznici moraju imati prethodno znanje primjene transportnog ventilatora i zbrinjavanja dišnog puta.
 • Uplate moraju biti evidentirane prije dana održavanja edukacijskog programa..
 • Radi se u malim grupama (10-12 polaznika)
 • Prijaviti se možete preko online obrasca, a nakon što primite email potvrde izvršite uplatu. 
Skip to content