Osnovni postupci održavanja života odraslih osoba uz primjenu AVD-a

Program javno dostupne rane defibrilacije provodi se u cilju zdravstvene izobrazbe i prosvjećivanja šireg stanovništva i upoznavanja o važnosti rane defibrilacije, ranog obavještavanja županijskih zavoda za hitnu medicinu te provođenja osnovnih mjera održavanja života uz upotrebu AVD uređaja od osoba koje su za to osposobljene u slučaju da se srčani zastoj dogodi u okruženju gdje je postavljen AVD uređaj.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo i županijski zavodi za javno zdravstvo u obavljanju javnozdravstvene djelatnosti zdravstveno-odgojnim, edukativnim, promidžbenim i drugim aktivnostima sudjeluju u prosvjećivanju stanovništva radi podizanja razine osviještenosti o važnosti rane defibrilacije.

Osnovne mjere održavanja života uz upotrebu AVD uređaja provode se u okviru prve pomoći u slučajevima kada neka osoba doživi iznenadni zastoj rada srca i/ili disanja do dolaska radnika izvanbolničke hitne medicine.

Da bi ste uspješno završili tečaj morate ovladati znanjem i vještinama sljedećih tema koje su ključne za ovaj modularni tečaj:

Z

Aktivacija HMS

Z

Procjena pacijenta

Z

KPR

Z

Primjena AVD-a

Program modularnog tečaja

 

VRIJEME: NASLOV: NAČIN IZVEDBE:
1.dan
08:00 – 08:10 Registracija polaznika
08:10 – 08:30 Osnovni postupci održavanja života odraslih osoba predavanje
08:30 – 08:55 Osnovni postupci održavanja života odraslih osoba uz primjenu AVD-a predavanje
08:55 – 09:15 Pauza za kavu
09:15 – 09:30 Demonstracija i analiza demo
09:30 – 11:00 Osnovni postupci održavanja života odraslih osoba interaktivna radionica
11:00 – 11:15 Pauza
11:15 – 13:30 Osnovni postupci održavanja života odraslih osoba uz primjenu AVD-a interaktivna radionica
13:30 – 14:30 Provjera znanja, debrifing, analiza

Modularni tečaj

Napredne mjere održavanja života odraslih osoba
modularni tečaj za profesionalce

cijena tečaja: 500,00 kn ( 66,36 €, tečaj 7,53450 kn)
vrijeme trajanja: 08:00 – 14:30
mjesto održavanja: Edukacijsko simulacijski centar
adresa: Dr. Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac

Podaci o plaćanju

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KARLOVAČKE ŽUPANIJE

OIB: 81321900129

Banka: Privredna banka Zagreb

IBAN: 85 2340009 1110493596

Uplate moraju biti evidentirane 7 dana prije održavanja edukacijskog programa.

KONTAKT

Miljenko Gvožđak, bacc.med.tech.
voditelj Edukacijsko simulacijskog centra

email: edukasim@zzhm-kz.hr
telefon: +385 99 38 04 784
adresa: Dr. Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac

Važne napomene

  • Program je sastavljen prema važećim smjernicama i preporukama Europskog vijeća za reanimaciju i smjernicama za rad Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.
  • Potvrdnicu za prisustvo na modularnom tečaju izdaje HZHM.
  • Uplate moraju biti evidentirane prije dana održavanja edukacijskog programa..
  • Radi se u malim grupama (10-12 polaznika)
  • Prijaviti se možete preko online obrasca, a nakon što primite email potvrde izvršite uplatu.
  • Edukaciju provode nacionalni instruktori izvanbolničke hitne medicinske službe i osnovnih postupaka održavanja života uz primjenu automatskog vanjskog defibrilatora.
Skip to content