Od 12.-13.11.2014., u posjeti smo bolnici Ogulin, točnije radnicima Hitnog prijema gdje smo provodili edukaciju osnovnih i naprednih mjera održavanja života. Na edukaciji je bilo prisutno 34 liječnika i medicinskih sestara podijeljenih u dvije grupe. Edukacija je započeta osnovnim postupcima održavanja života, zatim radionicama defibrilator i sigurna defibrilacijia, zbrinjavanje dišnog puta, transportni ventilator te su ti postupci uvježbavani kroz scenarije.

Skip to content