Tokom ovog vikenda, 10. i 11.12.2016.godine, instruktori Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije sproveli su edukaciju liječnika, medicinskih sestara i vozača iz Doma zdravlja SLunj.

Uvježbavane su vještine osnovnih postupaka održavanja života, osnovno i napredno zbrinjavanje dišnog puta, ABCDE pristup i pregled, defibrilacija i upotreba defibrilatora, korištenje transportnog mehaničkog ventilatora Drugi dan je bio namijenjen zbrinjavanju traumatoloških pacijenata. Uvježbavali smo pregled ozlijeđene osobe, imobilizacija kralježnice dugom daskom, upotreba rasklopnih nosila i vakuum madraca, imobilizacija ekstremiteta, skidanje kacige, zaustavljanje krvarenja.

 

Skip to content