U edukacijskom centru Zavoda za hitnu medicinu održana je interna edukacija za dispečere Prijavno dojavne jedinice zavoda. Polaznici su podijeljeni u dvije grupe kroz dva dana. Predavanja su bila: Index početak, Osnovni radni procesi MPDJ, Dokumentiranje u MPDJ te je obrađeno 15 scenarija prijema poziva prema Hrvatskom indeksu prijema poziva. Edukacija se je održavala 27. i 29. 10.2014. Internu edukaciju je prošlo 8 dispečera.

 

 

Skip to content