U edukacijskom centru Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije održana je edukacija za liječnike i tehničare u trajanju od 06.06. – 08.06.2016. godine. Uvježbavane su vještine zbrinjavanja dišnog puta, primjene defibrilatora marke Zoll i Lifepak, otvaranje intraosalnog puta, primjena mehaničkih transportnih ventilatora a sve je objedinjeno scenarijima gdje su liječnici i medicinski tehničari u timskom radu kroz realne scenarije imali priliku uvježbavati algoritme zbrinjavanja.

Skip to content