28. i 29. 03. 2017. godine u prostorijama edukacijskog centra Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije održana je interna edukacija za dispečere MPDJ.

Edukacija je provedena obradom scenarija i primjera iz prakse. Svi djelatnici su prošli internu edukaciju i pokazali da dobro koriste indeks i rade sukladno pravilima.

Svi djelatnici su izrazili zadovoljstvo edukacijom i slažu se da je potrebna jer im dosta pomaže u svakodnevnom radu te koristi kod rješavanja eventualnih problema i nejasnoća sa kojima se susreću u svakodnevnom životu.

Skip to content