Edukacijsko simulacijski centar Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije organizirao je tijekom rujna i listopada Edukacijske vježbe za doktore medicine i medicinske sestre i tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe u dva termina.

Rješenje za provedbu vježbi izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije.

 

Skip to content