Edukacija za vozače, zaposlenike Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije održana je 13. i 14. 10.2014. godine u prostorijama edukacijskog centra zavoda. Polaznici su prošli osnovne postupke održavanja života sa i bez upotrebe automatskog defibrilatora, bočni položaj, opstrukciju dišnog puta kod odraslih osoba i djece, poznavanje opreme iz vozila HMS-a, imobilizaciju kralježnice i ekstremiteta, zaustavljanje krvarenja, skidanje kacige i izvlačenje iz vozila.

Skip to content