Kroz dva dana, 14. i 15.03.2015. godine provedena je edukacija radnika Zavoda za hitnu medicinu Virovitičko – podravske županije. Edukaciji je prisustvovalo 14 radnika, 8 medicinskih sestara/tehničara i 6 vozača u timovima hms. U prvom dijelu održana je edukacija prema programu rane javno dostupne defibrilacije gdje su nakon predavanja, uvježbavani osnovni postupci održavanja života uz upotrebu vanjskog defibrilatora. U drugom dijelu, uvježbavani su postupci zbrinjavanja dišnog puta, upotreba defibrilatora, transportnog ventilatora te su vještine objedinjene u vježbama na realističnim scenarijima naprednih postupaka održavanja života, zatim pregled ozlijeđenih osoba, upotreba ovratnika, keda-a, vakuum madraca, transportnih nosila, vakuum udlaga, zaustavljanje krvarenja, imobilizacija kralježnice dugom daskom te scenariji zbrinjavanja.

Skip to content