Preko vikenda, od 11.06. – 12.06.2016. godine održana je i edukacija za liječnike, medicinske sestre i vozače ispostave Josipdol. Obnovljene su vještine pregleda bolesnika prema ABCDE sistemu, zbrinjavanje osnovnog i naprednog održavanja dišnog puta, sigurne defibrilacije, ventilacije pomoću transportnog ventilatora te na kraju sve vještine su povezane kroz realne scenarije. Osim toga medicinske sestre i vozači uvježbavali su imobilizaciju kralježnice dugom daskom i rasklopnim nosilima te primjenu vakuum madraca. Takođe je uvježbavano zaustavljanje krvarenja pomoću vrpce za zaustavljanje krvarenja te skidanje kacige.

Josipdol edukacija

Josipdol edukacija

Skip to content