Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije organizirao je edukaciju Osnovnih postupaka održavanja života uz primjenu automatskog vanjskog defibrilatora za pripadnike DVD Rakovica. Edukaciju je pohađalo 23 pripadnika DVD-a i  svi su uspješno položili pismeni i praktični ispit prema Pravilniku o javno dostupnoj ranoj defibrilaciji.  Edukacija se održavala u tri termina 15. i 16. 03. 2022. godine. u vatrogasnom domu Rakovica.

 

Skip to content