U Zavodu za hitnu medicinu Karlovačke županije 14.09.2018. godine uspješno održan tečaj Osnovnih postupaka održavanja života uz primjenu automatskog vanjskog defibrilatora. Polaznici su uz predavanja vježbali osnovne postupke održavanja života odraslih osoba, bočni položaj i opstrukciju dišnog puta kod odraslih osoba. Nakon što su naučili osnovne postupke uvježbavani su postupci s primjenom automatskog vanjskog defibrilatora. Svi polaznici su uspješno položili praktični i pismeni ispit.

Skip to content