Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije je aktivno sudjelovao na 5. Kongresu hitne medicine koji se održao online u trajanju od dva dana. Predstavili smo Edukacijsko simulacijski centar “EduKaSim”.

Hitna medicina je vrlo dinamična, iz dana u dan svjedoci smo pozitivnim mijenama u načinu zbrinjavanja hitnih pacijenta. Kongres je zamišljen kao poveznica izvanbolničkih i bolničkih medicinskih sestara i medicinskih tehničara koji sudjeluju u pružanju hitne medicinske skrbi. Na taj se način pruža prilika za razmjenom znanja, vještina, novih ideja i tehnologija koje se primjenjuju u svakodnevnoj praksi u svrhu unapređenja kvalitete pružanja hitne medicinske skrbi.

Cijelo predavanje možete pogledati u PDF-u.

Predavanje EduKaSim

Skip to content