Zbrinjavanje ugroženog djeteta 2

Kardiopulmonalni zastoj moguć je ishod mnogih bolesti i stanja koja ugrožavaju djetetov život. Zbog lošeg ishoda, oživljavanje djece (malen uspjeh, česta neurološka oštećenja kod preživjele djece) pravodobno prepoznavanje životne ugroženosti i aktivacija hitne medicinske službe temelj su u postupku zbrinjavanja djece.

Uzroci zastoja srca razlikuju se od onih kod odraslih osoba. Srce kod djece rjeđe zakazuje, već je češći problem postupno zatajivanje respiracijske i cirkulacijske funkcije. Stoga kod djece je potrebno posvetiti posebnu pažnju ranom prepoznavanju znakova zatajenja disanja i cirkulacije.

ABCDE procjena djece je najvažnija vještina jer omogućava brzo prepoznavanje i zbrinjavanje vitalno ugroženog djeteta. Kod odraslih osoba srčani zastoj nastupa naglo ali uz sasvim dobru prokrvljenosti i u relativno dobrom stanju metabolizma, jer rad iznenada prestaje uz aritmiju. Kod djece do srčanog zastoja dolazi uglavnom zbog hipoksije što konačno dovodi i do zastoja srca. Zato je kod djece izuzetno važno rano prepoznati poremećaje koji do zastoja dovode.

U našem Edukacijsko-simulacijskom centru osmislili smo nekoliko modularnih tečajeva za osnovno i napredno zbrinjavanje vitalno ugrožene djece. Kada govorimo djeca, mislimo na dojenče (dijete mlađe od jedne godine) i dijete (djeca starija od jedne godine).

Da bi ste uspješno završili tečaj morate ovladati znanjem i vještinama sljedećih tema koje su ključne za zbrinjavanje ugroženog djeteta:

Z

Hitna stanja

Z

Napredne mjere održavanja života djece

Z

Broselowa vrpca

Z

Napredno zbrinjavanje dišnog puta

Z

Sigurna defibrilacija

Z

Mehanička ventilacija

Program modularnog tečaja

 

VRIJEME: NASLOV: NAČIN IZVEDBE:
08:00 – 08:10 Registracija polaznika
08:10 – 09:00 Hitna stanja predavanje
09:00 – 10:00 Napredne mjere zbrinjavanja ugroženog djeteta predavanje
10:00 – 10:20 Pauza za kavu
10:20 – 11:00 Napredno zbrinjavanje dišnog puta interaktivna radionica
11:00 – 11:45 Defibrilator i sigurna defibrilacija interaktivna radionica
11:45 – 12:30 Broselowa vrpca, lijekovi, priručnici interaktivna radionica
12:30- 13:00 Pauza za ručak
13:00 – 14:30 Simulacije, scenariji interaktivna radionica
14:30 – 15:00 Debrifing, analiza tečaja i podjela potvrdnica

Modularni tečaj

Osnovne i napredne mjere zbrinjavanja dišnog puta
modularni tečaj za profesionalce

cijena tečaja: 750,00 kn ( 99,54 €, tečaj 7,53450 kn)
vrijeme trajanja: 08:00 – 15:00
mjesto održavanja: Edukacijsko simulacijski centar
adresa: Dr. Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac

Podaci o plaćanju

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KARLOVAČKE ŽUPANIJE

OIB: 81321900129

Banka: Privredna banka Zagreb

IBAN: 85 2340009 1110493596

Uplate moraju biti evidentirane 7 dana prije održavanja edukacijskog programa.

KONTAKT

Miljenko Gvožđak, bacc.med.tech.
voditelj Edukacijsko simulacijskog centra

email: edukasim@zzhm-kz.hr
telefon: +385 99 38 04 784
adresa: Dr. Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac

Važne napomene

  • Modularni tečaj će biti prijavljen Hrvatskoj komori medicinskih sestara i Hrvatskoj liječničkoj komori te će biti bodovan prema njihovom pravilniku.
  • Program je sastavljen prema važećim smjernicama i preporukama Europskog vijeća za reanimaciju i smjernicama za rad Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.
  • Potvrdnicu za prisustvo na modularnom tečaju izdaje Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije.
  • Uplate moraju biti evidentirane prije dana održavanja edukacijskog programa..
  • Radi se u malim grupama (10-12 polaznika)
  • Prijaviti se možete preko online obrasca, a nakon što primite email potvrde izvršite uplatu.
Skip to content