Intubacija u brzom slijedu (RSI)

Rapid Sequence Intubation (RSI) definira se kao brza, gotovo simultana primjena potentnog sedativa i primjena neuro-muskularne blokade kako bi olakšali intubaciju i smanjili rizik aspiracije te moguće ozljede bolesnika. Održavanje i osiguravanje dišnog puta je najviši prioritet u zbrinjavanju kritičnih i naglo oboljelih osoba. Kada je potrebno, iskusna osoba treba izvesti napredne postupke na dišnom putu brzo i učinkovito u cilju konačnog uspostavljanja dišnog puta, pritom moguće komplikacije svesti na najmanju moguću mjeru. Metoda zbrinjavanja dišnog puta mora biti izvedena brzo i uspješno, kompromitacija dišnog puta ne dopušta odgodu. Kompromitirani dišni put najčešći je uzrok smrti ili pogoršanja stanja oboljele osobe.

S tim razlogom je i izrađen ovaj program tečaja za liječnike i medicinske sestre/tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe gdje će zajedno i timski moći uvježbavati postupke RSI-a.
Tim hitne medicinske službe koje izvodi postupak mora poznavati i imati opremu koja je potrebna, vladati vještinama procjene bolesnika i intubacije, poznavati lijekove koji će se primjenjivati a to će se naučiti u ovom modularnom tečaju zbrinjavanja dišnog puta odraslih osoba. Polaznici moraju posjedovati znanja i vještine zbrinjavanja dišnog puta i primjene transportnog mehaničkog ventilatora. da bi mogli pristupiti tečaju.

Da bi ste uspješno završili tečaj morate ovladati znanjem i vještinama sljedećih tema koje su ključne za RSI:

Z

Indikacije i kontraindikacije za provođenje RSI tehnike

Z

Priprema pacijenta, opreme i tima

Z

Procjena dišnog puta

Z

Zbrinjavanje dišnog puta

Z

Farmakologija u RSI-u

Z

Postupak RSI-a

Z

Dokumentacija i osiguranje kvalitete

Program modularnog tečaja

Modularni tečaj namijenjen je zdravstvenim radnicima, medicinskim sestrama, liječnicima, studentima medicine i sestrinstva, profesionalcima zaposlenima u hitnoj službi.
Modularni tečaj se sastoji od interaktivnih predavanja i radionica vještina te realnih scenarija i simulacija naprednog i otežanog zbrinjavanja dišnog puta.
Osposobljavanje provode nacionalni instruktori izvanbolničke hitne medicinske službe imenovani i osposobljeni od Ministarstva zdravlja i Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu te stručnjaci iz područja hitne medicine, anesteziologije i reanimatologije, pedijatrije…

VRIJEME: NASLOV: NAČIN IZVEDBE:
08:00 – 08:10 Registracija polaznika
08:10 – 08:40 Indikacije, kontraindikacije i rizik predavanje
08:40 – 09:10 Priprema pacijenta, opreme i tima predavanje
09:10 – 09:40 Priprema i izbor lijekova predavanje
09:40 – 10:00 Pauza za kavu
10:00 – 10:30 Priprema i izbor lijekova interaktivna radionica
10:30 – 11:30 Zbrinjavanje dišnog puta, otežana intubacija interaktivna radionica
11:30 – 12:00 Pauza za ručak
12:00 – 14:30 Simulacije i scenariji interaktivna radionica
14:30 – 15:00 Debrifing, analiza tečaja i podjela potvrdnica

Modularni tečaj

Intubacija u brzom slijedu
modularni tečaj za profesionalce

cijena tečaja: 750,00 kn ( 99,54 €, tečaj 7,53450 kn)
vrijeme trajanja: 08:00 – 16:00
mjesto održavanja: Edukacijsko simulacijski centar
adresa: Dr. Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac

Podaci o plaćanju

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KARLOVAČKE ŽUPANIJE

OIB: 81321900129

Banka: Privredna banka Zagreb

IBAN: 85 2340009 1110493596

Uplate moraju biti evidentirane 7 dana prije održavanja edukacijskog programa.

KONTAKT

Miljenko Gvožđak, bacc.med.tech.
voditelj Edukacijsko simulacijskog centra

email: edukasim@zzhm-kz.hr
telefon: +385 99 38 04 784
adresa: Dr. Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac

Važne napomene

  • Edukacijski program će biti bodovan od strane Hrvatske liječničke komore i Hrvatske komore medicinskih sestara prema važećem pravilniku.
  • Program je sastavljen prema važećim smjernicama i preporukama Europskog vijeća za reanimaciju i smjernicama za rad Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.
  • Potvrdnicu za prisustvo na modularnom tečaju izdaje Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije.
  • Polaznici moraju imati prethodno znanje primjene transportnog ventilatora i zbrinjavanja dišnog puta.
  • Uplate moraju biti evidentirane prije dana održavanja edukacijskog programa..
  • Radi se u malim grupama (10-12 polaznika)
  • Prijaviti se možete preko online obrasca, a nakon što primite email potvrde izvršite uplatu.
Skip to content