Osnovne i napredne mjere održavanja dišnog puta

Modularni tečajOsnovne i napredne mjere održavanja dišnog puta” je interaktivni specijalizirani tečaj Edukacijsko simulacijskog centra “EduKaSim” Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije.

Osposobljavanje provode nacionalni instruktori izvanbolničke hitne medicinske službe imenovani i osposobljeni od Ministarstva zdravlja i Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu te stručnjaci iz područja hitne medicine, anesteziologije i reanimatologije, pedijatrije…

Modularni tečaj namijenjen je zdravstvenim radnicima, medicinskim sestrama, liječnicima, studentima medicine i sestrinstva.

Modularni tečaj se sastoji od interaktivnih predavanja i radionica vještina te realnih scenarija i simulacija osnovnog, naprednog i otežanog zbrinjavanja dišnog puta.

Da bi ste uspješno završili tečaj morate ovladati znanjem i vještinama sljedećih tema koje su ključne za zbrinjavanje dišnog puta:

Z

Osnovni postupci zbrinjavanja dišnog puta

Z

Aplikacija kisika

Z

Karakteristike transportnog ventilatora

Z

Procjena dišnog puta

Z

Primjena pomagala u zbrinjavanju

Z

Asistirana ventilacija

Z

Endotrahealna intubacija

Z

Oprema za zbrinjavanje dišnog puta

Program modularnog tečaja

 

VRIJEME: NASLOV: NAČIN IZVEDBE:
08:00 – 08:10 Registracija polaznika
08:10 – 08:40 Osnovni postupci zbrinjavanja dišnog puta predavanje
08:40 – 09:10 Napredni postupci zbrinjavanja dišnog puta predavanje
09:10 – 09:30 Pauza za kavu
09:30 – 10:30 Osnovni postupci zbrinjavanja dišnog puta, procjena i primjena pomagala interaktivna radionica
10:30 – 11:30 Napredni postupci zbrinjavanja dišnog puta interaktivna radionica
11:30 – 12:00 Pauza za rucak
12:00 – 13:30 Transportni ventilator, karakteristike, modaliteti, primjena interaktivna radionica
13:30- 14:30 Simulacije i scenariji interaktivna radionica
14:30 – 15:00 Debrifing, analiza tečaja i podjela potvrdnica

Modularni tečaj

Osnovne i napredne mjere zbrinjavanja dišnog puta
modularni tečaj za profesionalce

cijena tečaja: 750,00 kn ( 99,54 €, tečaj 7,53450 kn)
vrijeme trajanja: 08:00 – 15:00
mjesto održavanja: Edukacijsko simulacijski centar
adresa: Dr. Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac

Podaci o plaćanju

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KARLOVAČKE ŽUPANIJE

OIB: 81321900129

Banka: Privredna banka Zagreb

IBAN: 85 2340009 1110493596

Uplate moraju biti evidentirane 7 dana prije održavanja edukacijskog programa.

KONTAKT

Miljenko Gvožđak, bacc.med.tech.
voditelj Edukacijsko simulacijskog centra

email: edukasim@zzhm-kz.hr
telefon: +385 99 38 04 784
adresa: Dr. Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac

Važne napomene

  • Modularni tečaj će biti prijavljen Hrvatskoj komori medicinskih sestara i Hrvatskoj liječničkoj komori te će biti bodovan prema njihovom pravilniku.
  • Program je sastavljen prema važećim smjernicama i preporukama Europskog vijeća za reanimaciju i smjernicama za rad Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.
  • Potvrdnicu za prisustvo na modularnom tečaju izdaje Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije.
  • Polaznici moraju imati prethodno znanje primjene transportnog ventilatora i zbrinjavanja dišnog puta.
  • Uplate moraju biti evidentirane prije dana održavanja edukacijskog programa..
  • Radi se u malim grupama (10-12 polaznika)
  • Prijaviti se možete preko online obrasca, a nakon što primite email potvrde izvršite uplatu. 
Skip to content