Edukacijske vježbe za dispečere medicinsko prijavno dojavne jedinice

Edukacijski program 7

Edukacijski program za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice obuhvaća edukacijske vježbe za dispečere medicinsko prijavno-dojavne jedinice i edukacijske vježbe obnove znanja i vještina za dispečere medicinsko prijavno-dojavne jedinice koje omogućuju polaznicima stjecanje i održavanje kompetencija potrebnih za rad u medicinsko prijavno-dojavnoj jedinici.

Dispečeri medicinske prijavno-dojavne jedinice obvezni su obnoviti stečena znanja i vještine prije isteka roka od tri godine od datuma izdavanja potvrdnice koju izdaje Hrvatski zavod za hitnu medicinu nakon uspješno završenog edukacijskog programa.

Na završetku edukacijskih vježbi za dispečere medicinsko prijavno-dojavne jedinice polaznik pristupa pismenoj i praktičnoj provjeri znanja, a na završetku edukacijske vježbe obnove znanja i vještina za dispečere medicinsko prijavno-dojavne jedinice polaznik pristupa praktičnoj provjeri znanja.

 

PLAN I PROGRAM EDUKACIJSKIH VJEŽBI

  1. O Hrvatskom indeksu prijema hitnog poziva za medicinsku prijavno-dojavnu jedinicu (30 min.)
  2. Medicinska prijavno-dojavna jedinica (20 min.)
  3. Osnovni radni procesi medicinske prijavno-dojavne jedinice (20 min.)
  4. Osnove komunikacije u dispečerstvu (35 min.)
  5. Tehnička potpora i modeli odlučivanja u medicinskoj prijavno-dojavnoj jedinici (15 min.)
  6. Postupci u slučaju izvanrednih situacija (20 min.)
  7. Dokumentiranje u medicinskoj prijavno-dojavnoj jedinici (15 min.)
  8. Kvaliteta u medicinskoj prijavno-dojavnoj jedinici (15 min.)
  9. Upoznavanje sa strukturom Hrvatskog indeksa prijema hitnog poziva (60 min.)
  10. Rad s Hrvatskim indeksom prijema hitnog poziva (615 min.)

Trajanje edukacijskih vježbi: 19 školskih sati*

* 1 sat = 1 školski sat (45 min.)

Skip to content