Edukacijske vježbe obnove znanja i vještina za doktore medicine IHMS

Edukacijski program 3

Edukacijski program za doktore medicine u timu izvanbolničke hitne medicinske službe obuhvaća edukacijske vježbe za doktore medicine izvanbolničke hitne medicinske službe i edukacijske vježbe obnove znanja i vještina za doktore medicine izvanbolničke hitne medicinske službe koje doktorima medicine omogućuju stjecanje i održavanje kompetencija potrebnih za rad u timu na terenu.

Doktori medicine u timu izvanbolničke hitne medicinske službe obvezni su obnoviti stečena znanja i vještine prije isteka roka od tri godine od datuma izdavanja potvrdnice koju izdaje Hrvatski zavod za hitnu medicinu nakon uspješno završenog edukacijskog programa.

Na završetku edukacijskih vježbi za doktore medicine i medicinske sestre – medicinske tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe i edukacijskih vježbi obnove znanja i vještina za doktore medicine i medicinske sestre – medicinske tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe polaznik pristupa pismenoj i praktičnoj provjeri znanja.

PLAN I PROGRAM EDUKACIJSKIH VJEŽBI

TRAUMA

1.1 Trauma pregled (45 min.)

1.2 Skidanje zaštitne kacige (15 min.)

1.3 Imobilizacija kralježnice i zdjelice (45 min.)

1.4 Ostala sredstva za imobilizaciju (20 min.)

1.5 Zaustavljanje krvarenja (10 min.)

1.6 Scenariji zbrinjavanja ozlijeđene osobe (140 min.)

ODRŽAVANJE ŽIVOTA ODRASLIH OSOBA

2.1 ABCDE pregled (30 min.)

2.2 Osnovne mjere održavanja života odraslih i opstrukcija dišnog puta stranim tijelom (30 min.)

2.3 Održavanje prohodnosti dišnog puta i ventilacija (50 min.)

2.4 Defibrilatori sigurna defibrilacija (35 min.)

2.5 Transportni ventilator (35 min.)

2.6 Scenariji naprednih mjera održavanja života (90 min.)

ODRŽAVANJE ŽIVOTA DJECE

3.1 Osnovne mjere održavanja života djece i opstrukcija dišnog puta stranim tijelom (30 min.)

3.2 Održavanje prohodnosti dišnog puta i ventilacija (15 min.)

POROD

4.0 Porod (30 min.)

Trajanje edukacijskih vježbi: 14 školskih sati*

* 1 sat = 1 školski sat (45 min.)

Skip to content