MPDJ edukacija

U edukacijskom centru Zavoda za hitnu medicinu održana je interna edukacija za dispečere Prijavno dojavne jedinice zavoda. Polaznici su podijeljeni u dvije grupe kroz dva dana. Predavanja su bila: Index početak, Osnovni radni procesi MPDJ, Dokumentiranje u MPDJ te je obrađeno 15 scenarija prijema poziva prema Hrvatskom indeksu prijema poziva. Edukacija se je održavala 27. i 29. 10.2014. Internu edukaciju je prošlo 8 dispečera.

LOKACIJA

adresa: Dr. Vladka Mačeka 48
Karlovac, 47000 Hrvatska

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak 07:00 - 15:00
subota, nedjelja zatvoreno

Za vrijeme održavanja edukacijskog programa radno vrijeme može biti promijenjeno.

Telefon & Email

+385 99 38 04 784
nastavni-centar@zzhm-kz.hr

Info

  • Post Author:
  • Post Category:Novosti