Interna edukacija za liječnike i tehničare

U edukacijskom centru Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije održana je edukacija za liječnike i tehničare u trajanju od 06.06. – 08.06.2016. godine. Uvježbavane su vještine zbrinjavanja dišnog puta, primjene defibrilatora marke Zoll i Lifepak, otvaranje intraosalnog puta, primjena mehaničkih transportnih ventilatora a sve je objedinjeno scenarijima gdje su liječnici i medicinski tehničari u timskom radu kroz realne scenarije imali priliku uvježbavati algoritme zbrinjavanja.

LOKACIJA

adresa: Dr. Vladka Mačeka 48
Karlovac, 47000 Hrvatska

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak 07:00 - 15:00
subota, nedjelja zatvoreno

Za vrijeme održavanja edukacijskog programa radno vrijeme može biti promijenjeno.

Telefon & Email

+385 99 38 04 784
nastavni-centar@zzhm-kz.hr

Info

  • Post Author:
  • Post Category:Novosti