Tečaj osnovnih postupaka održavanja života odraslih osoba uz primjenu AVD-a

bls

Program javno dostupne rane defibrilacije provodi se u cilju zdravstvene izobrazbe i prosvjećivanja šireg stanovništva i upoznavanja o važnosti rane defibrilacije, ranog obavještavanja županijskih zavoda za hitnu medicinu te provođenja osnovnih mjera održavanja života uz upotrebu AVD uređaja od osoba koje su za to osposobljene u slučaju da se srčani zastoj dogodi u okruženju gdje je postavljen AVD uređaj.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo i županijski zavodi za javno zdravstvo u obavljanju javnozdravstvene djelatnosti zdravstveno-odgojnim, edukativnim, promidžbenim i drugim aktivnostima sudjeluju u prosvjećivanju stanovništva radi podizanja razine osviještenosti o važnosti rane defibrilacije.

Osnovne mjere održavanja života uz upotrebu AVD uređaja provode se u okviru prve pomoći u slučajevima kada neka osoba doživi iznenadni zastoj rada srca i/ili disanja do dolaska radnika izvanbolničke hitne medicine.

 
 

PROGRAM MODULARNOG TEČAJA

Osnovni postupci održavanja života odraslih osoba uz primjenu AVD-a

07:45 – 08:00 Registracija polaznika, uvod u tečaj

08:00 – 08:45 Osnovni postupci održavanja života odraslih osoba uz primjenu AVD-a (predavanje)

08:45 – 10:00 Osnovni postupci održavanja života odraslih osoba (vježbe)

10:00 – 10:15 Pauza za kavu

10:15 – 11:45 Osnovni postupci održavanja života odraslih osoba uz primjenu AVD-a  (vježbe)

11:45 – 12:00 Opstrukcija dišnog puta, bočni položaj

12:00 – 12:15 Pauza

12:15 – 13:00 Osnovni postupci održavanja života odraslih osoba uz primjenu AVD-a (vježbe)

13:00 – 14:00 Pismena i praktična provjera znanja

Trajanje modularnog tečaja: 08:00 – 14:00

Napomena: Jedan nastavni sat = 45 minuta
Za održavanje vježbi potrebno je osigurati po jednu lutku za vježbanje osnovnog održavanja života i jedan edukacijski AVD uređaj te najmanje jednog instruktora na 6 polaznika.
Trajanje tečaja je 6 sati u omjeru 1 sat teorije i 5 sati praktične nastave.
Po završetku tečaja polaznik pristupa pisanoj i praktičnoj provjeri znanja.
Pisanu provjeru znanja polaznik mora zadovoljiti s najmanje 70% uspješnosti.

Skip to content