Hitna stanja – primjena lijekova

hitna stanja

Modularni tečaj “Primjena lijekova u hitnim stanjima” namijenjen je liječnicima koji rade u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi. Svaki početak je težak a mladi liječnik na terenu mora sam donositi odluke o primjeni određenog lijeka.

Tečaj je prvobitno osmišljen kao dio interne edukacije za radnike Zavoda kako bi stečeno fakultetsko zvanje lakše mogli primjeniti na terenu.

PROGRAM MODULARNOG TEČAJA

07:45 – 08:00 Registracija polaznika, uvod u tečaj

08:00 – 09:15 Bolovi u trbuhu, anafilaksija/alergija/angioedem, epilepsija/hipoglikemija

09:15 – 09:30 Pauza za kavu

09:30 – 11:00 Kardiologija i pulmologija (stenokardije, poremećaji ritma, akutni koronarni sindrom, akutni plućni edem. asthma, kopb)

11:00 – 11:15 Pauza 

11:15 – 12:15 Trauma. toksikologija, utapanje, hipotermija, toplinski udar

12:15 – 12:45 Rasprava

12:45 – 13:30 Pauza za ručak

13:30 – 14:30 Terapija boli, posebnosti kod trudnica i djece, povišen krvni tlak, ambulantni pacijent

14:30 – 15:30 Vježbe

15:30 – 16:00 Ispit, debrifing

16:00 – Rezultati

Skip to content