Edukacijske vježbe za vozače IHMS

Edukacijski program za vozače u timu izvanbolničke hitne medicinske službe obuhvaća edukacijske vježbe za vozače izvanbolničke hitne medicinske službe i edukacijske vježbe obnove znanja i vještina za vozače izvanbolničke hitne medicinske službe koje vozačima omogućuju stjecanje i održavanje kompetencija kako bi doprinijeli timskom radu u zbrinjavanju hitnog pacijenta.

Vozači u timu izvanbolničke hitne medicinske službe obvezni su obnoviti stečena znanja i vještine prije isteka roka od tri godine od datuma izdavanja potvrdnice koju izdaje Hrvatski zavod za hitnu medicinu nakon uspješno završenog edukacijskog programa.

PLAN I PROGRAM EDUKACIJSKIH VJEŽBI ZA VOZAČE IZVANBOLNIČKE HITNE MEDICINSKE SLUŽBE

Redni broj Naziv tematske cjeline Vrijeme
1. Poznavanje opreme  75 min.
2. Trauma
2.1 Asistencija pri pregledu pacijenta 60 min.
2.2 Asistencija pri imobilizaciji okrajina i zaustavljanju krvarenja 60 min.
2.3 Asistencija pri imobilizaciji kralježnice i zdjelice 135 min.
2.4 Asistencija pri postavljanju prsluka za imobilizaciju i izvlačenje 60 min.
1.5 Asistencija pri skidanju zaštitne kacige 60 min.
3. Održavanje života odraslih osoba
3.1 Osnovne mjere održavanja života kod odraslih 30 min.
3.2 Opstrukcija dišnog puta stranim tijelom kod odraslih 30 min.
3.3 Bočni položaj, transportni položaji 15 min.
4. Održavanje života djece
4.1 Osnovne mjere održavanja života kod djece 30 min.
3.2 Opstrukcija dišnog puta kod djece 30 min.
UKUPNO: 13 sati
Cijena programa 800,00 kn

PODACI O PLAĆANJU

Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije

račun u IBAN konstrukciji:

HR8523400091110493596

s pozivom na broj: 00    5-02032019

Objašnjenje: 5 (broj edukacijskog programa) 02032019 (datum edukacijskog programa u ovom formatu)

Opis plaćanja: Edukacijske vježbe

Uplatu kotizacije potrebno je izvršiti najmanje pet dana prije početka edukacijskih vježbi.

LOKACIJA

adresa: Dr. Vladka Mačeka 48
Karlovac, 47000 Hrvatska

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak 07:00 - 15:00
subota, nedjelja zatvoreno

Za vrijeme održavanja edukacijskog programa radno vrijeme može biti promijenjeno.

Telefon & Email

+385 99 38 04 784
nastavni-centar@zzhm-kz.hr

Info