Međunarodna konferencija “Edukacija u hitnoj medicini – novi izazovi i perspektive 21. stoljeća”

”Djelatnici izvanbolničke i bolničke hitne medicinske službe svakodnevno spašavaju ljudske živote. Kako bi u tim situacijama mogli kvalitetno reagirati i rasuđivati te pružiti najstručniju pomoć u najkraćem roku, potrebno je stalno stručno usavršavanje.

Dinamične društvene promjene, kao i značajne promjene na tržištu rada, zaista stavljaju zdravstveni sustav, a posebno djelatnost hitne medicine, pred velike izazove.

Vjerujemo da će naša konferencija pobuditi veliki interes i ponuditi neke od mogućih alata za rješavanje novih izazova, kako na području edukacije tako i na području pružanja hitne medicinske skrbi.”

Emergency medical staff rescue human lives every day. In order for the situation to react well and disperse, and to provide the most effective assistance in the shortest possible time, continuous professional training is required.

Dynamic social changes, as well as significant changes in the labor market, really put the health system, especially the emergency medicine, facing great challenges.

We believe that our conference will be of great interest and will offer some of the tools to address new challenges both in education and in the field of emergency medical care.

Za uplate u Hrvatskoj (Cijena 600,00 kn)

ZA UPLATE U HRVATSKOJ:

Primatelj:

Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije

Dr. Vladka Mačeka 48

47 000 Karlovac

OIB: 81321900129

VAT Number: HR81321900129

IBAN: HR8523400091110493596

SWIFT: PBZGHR2X

 

Banka primatelja:

PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.

Model primatelja: HR 00

Poziv na broj primatelja: upisati OIB uplatitelja

Opis plaćanja: „Ime i prezime“-kotizacija za međunarodnu konferenciju

For payments from other countries (Price 80 €)

Za uplate iz inozemstva plaćanje se obavlja u hrvatskoj valuti -HRK

For payments from abroad the payment is made in Croatian currency -HRK

Primatelj/ Recipient:

Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije

Dr. Vladka Mačeka 48

47 000 Karlovac

VAT Number: HR81321900129

IBAN: HR8523400091110493596

BANKA/ BANK: PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.

SWIFT: PBZGHR2X

Model/:00 Namjena plaćanja Purpose of payment /: Unijeti VAT broj platitelja/ Enter VAT payer number

Opis plaćanja/ Description of payment: 

„Ime i prezime“-kotizacija za međunarodnu konferenciju/
“Name and surname” – registration fee for an international conference