Edukacijske vježbe za dispečere MPDJ

Edukacijski program za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice obuhvaća edukacijske vježbe za dispečere medicinsko prijavno-dojavne jedinice i edukacijske vježbe obnove znanja i vještina za dispečere medicinsko prijavno-dojavne jedinice koje omogućuju polaznicima stjecanje i održavanje kompetencija potrebnih za rad u medicinsko prijavno-dojavnoj jedinici.

Dispečeri medicinske prijavno-dojavne jedinice obvezni su obnoviti stečena znanja i vještine prije isteka roka od tri godine od datuma izdavanja potvrdnice koju izdaje Hrvatski zavod za hitnu medicinu nakon uspješno završenog edukacijskog programa.

PLAN I PROGRAM EDUKACIJSKIH VJEŽBI ZA DISPEČERE MEDICINSKO PRIJAVNO-DOJAVNE JEDINICE

Redni broj Naziv tematske cjeline Vrijeme
1. O Hrvatskom indeksu prijema hitnog poziva za medicinsku prijavno-dojavnu jedinicu  30 min.
2. Medicinska prijavno-dojavna jedinica 20 min.
3. Osnovni radni procesi medicinske prijavno-dojavne jedinice 20 min.
4. Osnove komunikacije u dispečerstvu 35 min.
5. Tehnička potpora i modeli odlučivanja u medicinskoj prijavno-dojavnoj jedinici 15 min.
6. Postupci u slučaju izvanrednih situacija 20 min.
7. Dokumentiranje u medicinskoj prijavno-dojavnoj jedinici 15 min.
8. Kvaliteta u medicinskoj prijavno-dojavnoj jedinici 15 min.
9. Upoznavanje sa strukturom Hrvatskog indeksa prijema hitnog poziva 60 min.
10. Rad s Hrvatskim indeksom prijema hitnog poziva 615 min.
UKUPNO: 19 sati
Cijena programa 1000,00 kn

PODACI O PLAĆANJU

Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije

račun u IBAN konstrukciji:

HR8523400091110493596

s pozivom na broj: 00    7-12032019

Objašnjenje: 7 (broj edukacijskog programa) 12032019 (datum edukacijskog programa u ovom formatu)

Opis plaćanja: Edukacijske vježbe

Uplatu kotizacije potrebno je izvršiti pet dana prije početka edukacijskih vježbi.

Prijava za edukacijski program je isključivo preko ONLINE kontakt obrasca!

TEČAJ JE POPUNJEN!

LOKACIJA

adresa: Dr. Vladka Mačeka 48
Karlovac, 47000 Hrvatska

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak 07:00 - 15:00
subota, nedjelja zatvoreno

Za vrijeme održavanja edukacijskog programa radno vrijeme može biti promijenjeno.

Telefon & Email

+385 99 38 04 784
nastavni-centar@zzhm-kz.hr

Info