Edukacijske vježbe obnove znanja i vještina za dispečere MPDJ

Edukacijski program za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice obuhvaća edukacijske vježbe za dispečere medicinsko prijavno-dojavne jedinice i edukacijske vježbe obnove znanja i vještina za dispečere medicinsko prijavno-dojavne jedinice koje omogućuju polaznicima stjecanje i održavanje kompetencija potrebnih za rad u medicinsko prijavno-dojavnoj jedinici.

Dispečeri medicinske prijavno-dojavne jedinice obvezni su obnoviti stečena znanja i vještine prije isteka roka od tri godine od datuma izdavanja potvrdnice koju izdaje Hrvatski zavod za hitnu medicinu nakon uspješno završenog edukacijskog programa.

PLAN I PROGRAM EDUKACIJSKIH VJEŽBI ZA DISPEČERE MEDICINSKO PRIJAVNO-DOJAVNE JEDINICE

08:00 – 08:15 Registracija polaznika

08:15 – 08:50 Osnove komunikacije u dispečerstvu

08:50 – 09:10 Postupci u slučaju izvanrednih situacija

09:10 – 09:25 Pauza

09:25 – 09:40 Kvaliteta u MPDJ

09:40 – 09:55 Demonstracija scenarija

09:55 – 10:10 Pauza

10:10 – 11:50 Vježbanje scenarija – Rad s Hrvatskim indeksom

11:50 – 12:00 Pauza

12:00 – 13:30 Vježbanje scenarija – Rad s Hrvatskim indeksom

13:30 – 14:15 Pauza za ručak

14:15 – 15:45 Vježbanje scenarija – Rad s Hrvatskim indeksom

15;45 – 16:00 Pauza

16:00 – 17:40 Vježbanje scenarija – Rad s Hrvatskim indeksom

17:40 – 18:40 Praktični ispit – scenariji

18:40 – 18:45 Rezultati ispita

 

Cijena programa 700,00 kn

PODACI O PLAĆANJU

Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije

račun u IBAN konstrukciji:

HR8523400091110493596

s pozivom na broj: 00    8-25022019

Objašnjenje: 8 (broj edukacijskog programa) 25022019 (datum edukacijskog programa u ovom formatu)

Opis plaćanja: Edukacijske vježbe

Uplatu kotizacije potrebno je izvršiti pet dana prije početka edukacijskih vježbi.

Edukacijske vježbe obnove znanja i vještina za dispečere MPDJ je POPUNJEN!

LOKACIJA

adresa: Dr. Vladka Mačeka 48
Karlovac, 47000 Hrvatska

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak 07:00 - 15:00
subota, nedjelja zatvoreno

Za vrijeme održavanja edukacijskog programa radno vrijeme može biti promijenjeno.

Telefon & Email

+385 99 38 04 784
nastavni-centar@zzhm-kz.hr

Info