Edukacijske vježbe za doktore medicine IHMS

Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije sukladno rješenju Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu u terminu od 12.-14-10.2018. godine organizira Edukacijske vježbe za doktore medicine izvanbolničke hitne medicinske službe. Edukacijske vježbe će se održati prema pravilniku i standardima provođenja Edukacijskih programa u izvanbolničkoj hitnoj medicini.

Edukacijski program za doktore medicine u timu izvanbolničke hitne medicinske službe obuhvaća edukacijske vježbe za doktore medicine izvanbolničke hitne medicinske službe i edukacijske vježbe obnove znanja i vještina za doktore medicine izvanbolničke hitne medicinske službe koje doktorima medicine omogućuju stjecanje i održavanje kompetencija potrebnih za rad u timu na terenu.

Doktori medicine u timu izvanbolničke hitne medicinske službe obvezni su obnoviti stečena znanja i vještine prije isteka roka od tri godine od datuma izdavanja potvrdnice koju izdaje Hrvatski zavod za hitnu medicinu nakon uspješno završenog edukacijskog programa.

Trajanje edukacijskih vježbi: 28 školskih sati*

* 1 sat = 1 školski sat (45 min.)

Na završetku edukacijskih vježbi za doktore medicine i medicinske sestre – medicinske tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe i edukacijskih vježbi obnove znanja i vještina za doktore medicine i medicinske sestre – medicinske tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe polaznik pristupa pismenoj i praktičnoj provjeri znanja.

Cijena programa 1600,00 kn

PODACI O PLAĆANJU

Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije

račun u IBAN konstrukciji:

HR8523400091110493596

s pozivom na broj: 00    1-05052018

Objašnjenje: 1 (broj edukacijskog programa) 05052018 (datum edukacijskog programa u ovom formatu)

Opis plaćanja: Edukacijske vježbe

Uplatu kotizacije potrebno je izvršiti pet dana prije početka edukacijskih vježbi.

Prijava za edukacijski program je isključivo preko ONLINE kontakt obrasca!

Online prijava

Prijava za Edukacijske vježbe za doktore medicine

LOKACIJA

adresa: Dr. Vladka Mačeka 48
Karlovac, 47000 Hrvatska

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak 07:00 - 15:00
subota, nedjelja zatvoreno

Za vrijeme održavanja edukacijskog programa radno vrijeme može biti promijenjeno.

Telefon & Email

+385 99 38 04 784
nastavni-centar@zzhm-kz.hr

Info