Osnovni trening za djelatnike žurnih službi

Cilj utvrđivanja standarda osnovnog treninga za djelatnike žurnih službi u zbrinjavanju hitnih stanja je osiguranje standardizacije provođenja postupaka s ciljem podizanja kvalitete skrbi i sigurnosti životno ugroženih osoba na cijelom području Republike Hrvatske.

 Standardi treninga su očekivane kompetencije koje bi djelatnici žurnih službi trebali steći uspješnim završetkom nacionalnog treninga za djelatnike žurnih službi u zbrinjavanju hitnih stanja.

Trening za djelatnike žurnih službi omogućuje polaznicima primjenu standardiziranih postupaka koji se odnose na pristup, procjenu i zbrinjavanje ozlijeđenih/oboljelih osoba, te drugih akutnih i hitnih stanja.

Trening provode doktori medicine i medicinske sestre/medicinski tehničari (u daljnjem tekstu:predavači) koji su uspješno završili trening za doktore medicine i medicinske sestre/tehničare u timu izvanbolničke hitne medicinske službe sukladno Standardu osnovnog treninga za radnike izvanbolničke hitne medicinske službe, te posjeduju važeću potvrdnicu i/ili djelatnici koji su uspješno završili trening za djelatnike žurnih službi i posjeduju certifikat instruktora kojeg izdaje Hrvatski zavod za hitnu medicinu. Voditelj treninga je Nacionalni instruktor Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu zaprovođenje treninga za radnike izvanbolničke hitne medicinske službe, sa važećim certifikatom.

Za održavanje treninga potrebno je osigurati najmanje jednog predavača na 6 polaznika.

PLAN I PROGRAM TRENINGA ZA DJELATNIKE ŽURNIH SLUŽBI

Redni broj Naziv tematske cjeline Vrijeme
1. Poznavanje opreme 60 min.
2. Osnove anatomije i fiziologije ljudskog organizma 45 min.
3. Oživljavanje odraslih
3.1 Osnovne mjere održavanja života kod odraslih uz upotrebu AVD uređaja 120 min.
3,2 Opstrukcija dišnog puta stranim tijelom kod odraslih 60 min.
3.3 Bočni položaj, transportni položaji 60 min.
4. Oživljavanje djece
4.1 Osnovne mjere održavanja života kod djece 120 min
4.2 Opstrukcija dišnog puta stranim tijelom kod djece 60 min.
5. Trauma
5.1  Pregled ozlijeđene osobe 120 min.
5.2 Skidanje zaštitne kacige 90 min.
5.3 Imobilizacija kralježnice i zdjelice 180 min.
5.4  Ostala sredstva za imobilizaciju 60 min.
5.5 Rane i zaustavljanje krvarenja 60 min.
UKUPNO: 23 sata

Trajanje edukacijskih vježbi: 23 školskih sati*

* 1 sat = 1 školski sat (45 min.)

Po završetku treninga polaznik pristupa pismenoj i praktičnoj provjeri znanja.

LOKACIJA

adresa: Dr. Vladka Mačeka 48
Karlovac, 47000 Hrvatska

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak 07:00 - 15:00
subota, nedjelja zatvoreno

Za vrijeme održavanja edukacijskog programa radno vrijeme može biti promijenjeno.

Telefon & Email

+385 99 38 04 784
nastavni-centar@zzhm-kz.hr

Info