Trening radnika IHMS

Trening radnika IHMS

U Edukacijskom centru Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije od 27. do 29. ožujka 2015. održan je Trening radnika izvanbolničke hitne medicinske službe.

Edukacija radnika Zzhm Virovitičke – podravske županije

Edukacija radnika Zzhm Virovitičke – podravske županije

Kroz dva dana, 14. i 15.03.2015. godine provedena je edukacija radnika Zavoda za hitnu medicinu Virovitičko – podravske županije. Edukaciji je prisustvovalo 14 radnika, 8 medicinskih sestara/tehničara i 6 vozača u timovima hms.

Trening radnika IHMS

U Edukacijskom centru Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije od 27. veljače do 01. ožujka 2015. održan je Trening radnika izvanbolničke hitne medicinske službe. Trening je okupio 17 liječnika i 13 medicinskih sestara i tehničara.

BLS + AED u Centru Nada

U Centru Nada održali smo edukaciju osnovnih postupaka održavanja života uz upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora za medicinske sestre i tehničare, zaposlenike Centra Nada. Osim toga uvježbavali su vještine osnovnih i naprednih postupke zbrinjavanja dišnog puta, prepoznavanje hitnih stanja i njegovo zbrinjavanje.

Nastavlja se kontinuirana edukacija

Nastavlja se kontinuirana edukacija

U trajanju od dva dana održana je kontinuirana edukacija za radnike Zavoda za hitnu medicnu Karlovačke županije, liječnike i medicinske tehničare i sestre

Edukacija osnovnih i naprednih mjera, OHBP Ogulin

Edukacija osnovnih i naprednih mjera, OHBP Ogulin

Od 12.-13.11.2014., u posjeti smo bolnici Ogulin, točnije radnicima Hitnog prijema gdje smo provodili edukaciju osnovnih i naprednih mjera održavanja života. Na edukaciji je bilo prisutno 34 liječnika i medicinskih sestara podijeljenih u dvije grupe.

EDUKACIJSKO SIMULACIJSKI CENTAR

adresa: Dr. Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac
email: edukasim@zzhm-kz.hr
telefon: +385 99 38 04 784

Share This
Skip to content